Категории

Приемни дни

инж. Владимир Александров - Кмет на Община Етрополе

Приемният ден на Кмета на Община Етрополе Владимир Александров се провежда в петък от 13:00 часа до 16:00 часа в стая № 312, етаж 3 в сградата на Общинска Администрация - Етрополе.

Записването се извършва на телефон 0720/ 68 222 до изчерпване на бройката за прием.

Желателно е при записването гражданите да съобщават име, адрес, телефон за връзка и въпроса, който желаят да поставят в приемния ден на Кмета. Кметът на Община Етрополе може да прецени, че поставеният въпрос е от компетентността на заместник-кмет, и да насочи гражданина за среща със съответния заместник-кмет.