Категории

Банкови сметки

ЕИК: 000776259

АКТУАЛНИТЕ СМЕТКИ В БАНКИ НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ СА КАКТО СЛЕДВА:

БЮДЖЕТНА: IBAN: BG69CECB97903143120302

BIC: CECBBGSF

ЦКБ АД КЛОН ЕТРОПОЛЕ

IBAN: BG73CECB97908443120302 - ПРИХОДИ

BIC: CECBBGSF

ЦКБ АД КЛОН ЕТРОПОЛЕ


НАБИРАТЕЛНА - IBAN: BG17CECB97903343120300

BIC: CECBBGSF

ЦКБ АД КЛОН ЕТРОПОЛЕ


Всички видове данъци и такса битови отпадъци могат да се платят на касата в Общината, с пощенски запис и по банков път.

За плащане по банков път:

ЦКБ АД КЛОН ЕТРОПОЛЕ

BIC: CECBBGSF

IBAN: BG73CECB97908443120302

Код плащане 448866 

 

Получател Община Етрополе

СМЕТКАТА ПО КОЯТО ПОСТЪПВАТ СУМИ ОТ ПРОДАЖБИ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ Е:

ЦКБ АД КЛОН ЕТРОПОЛЕ

BIC: CECBBGSF

IBAN: BG73CECB97908443120302

КОД ПЛАЩАНЕ:448866