Категории

Банкови сметки

 

ЕИК: 000776259

АКТУАЛНИТЕ СМЕТКИ В БАНКИ НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ СА КАКТО СЛЕДВА:

 

За всички видове данъци и такси: данък недвижимо имущество, такса

битови отпадъци, данък придобиване на имущество, продажба на тръжна

документация, административни и технически услуги, наеми и други

общински такси:

ЦКБ АД КЛОН ЕТРОПОЛЕ

IBAN: BG73CECB97908443120302 - ПРИХОДИ

BIC: CECBBGSF

ЦКБ АД КЛОН ЕТРОПОЛЕ

 

 

БЮДЖЕТНА: IBAN: BG69CECB97903143120302

BIC: CECBBGSF

 

 

За постъпления от депозити и гаранции:

 

НАБИРАТЕЛНА - IBAN: BG17CECB97903343120300

BIC: CECBBGSF

ЦКБ АД КЛОН ЕТРОПОЛЕ