Категории

Здравеопазване

Здравеопазване

В Община Етрополе са на разположение следните здравни институции:

-МБАЛ „Проф. д-р Александър Герчев” Етрополе” ЕООД е Общинска болница и осъществява следните лечебни дейности: Диагностика и лечение на остри заболявания, травми, изострени хронични болести, състояния, изискващи оперативно лечение. Болницата притежава Разрешение от МЗ № МБ-208/19.05.2016 г. за следните специалности: вътрешни болести, кардиология, гастроентерология, ендокринология, пневмология и фтизиатрия, педиатрия, неонаторлогия, нервни болести, акушерство и гинекология, хирургия, ортопедия и травматология, анестезиология и интензивно лечение, физикална и рехабилитационна медицина, клинична лаборатория, микробиология, образна диагностика, обща и клинична патология и ТЕЛК.

- Медицински център I Етрополе ЕООД е лечебно заведение за извън болнична помощ, което функционира от 2000 г. В Медицинския център се извършва диагностика, лечение и рехабилитация по следните специалности: хирургия, акушерство и гинекология, педиатрия, вътрешни болести, офталмология, неврология, физиотерапия. Лечебното заведение е с възможности за: компютърна диагностика на рефракцията; ехография на коремни органи; лазертерапия в областта на физиотерапията; колпоскопско изследване и др.

Център за спешна медицинска помощ Етрополе е лечебно заведение, в което медицински специалисти с помощта на друг персонал оказват спешна медицинска помощ на заболели и пострадали лица в дома, на местопроизшествието и по време на транспортирането до евентуалната им хоспитализация.