Категории

Арнаудова къща

Арнаудова къща

В западната част на гр. Етрополе, в махала “ Зольовец “ се намира двуетажната къща, която е била на етрополския търговец и кожар Николчо Арнаудов.

Къщата е строена около 1850 г. Архитектурата е характерна за етрополските къщи, строени в средата на ХІХ век.

На втория етаж е разположена музейна експозиция, филиал на Исторически музей – гр. Етрополе. Експозицията представя уредбата на етрополската къща през епохата на Възраждането.

Дървена стълба отвежда на централно разположен чардак, от който напред излиза кьошк. От него се влиза в “кащи” – помещение, което е изпълнявало функциите на кухня. Таванът на цялата къща е обкован с дървени шинди. В “кащи” има голямо огнище. Върху дървени полици са наредени глинени и медни съдове, употребявани в домакинството на чорбаджията. В средата на помещението е паралията, около която са наредени ниски трикраки столчета. Тук е и домашния стан на стопанката на къщата, на който тя е тъкала пъстрите етрополски черги.

От кащи се отива в собата, спалнята на семейството. Почти цялата стая се заема от дървен одър, застлан с домашно тъкани черги и красиви етрополски възглавници.. На източната стена е окачен иконостас, украсен с дърворезба, дело на етрополски майстори. Със зиданата печка, наречена “грънци“ се е отоплявала цялата стая. Между печката и дрешника е домашната баня.

Одаята е малка стая, в която чорбаджи Николчо Арнаудов е посрещал своите търговски партньори. В тази стая личи влиянието на западноевропейската култура. В средата има кръгла маса с виенски тип столове. До едната стена е леглото, а до него тоалетка с красиво огледало. Грамофонът, кларинетът и акордеонът допълват уредбата на стаята.

Арнаудовата къща е исторически и архитектурен паметник на културата.

И до днес тя пази възрожденския дух на етрополци и привлича хиляди гости на града.