Категории

Народно читалище "Тодор Пеев - 1871"

Народно читалище "Тодор Пеев - 1871"

В основата на тяхното честване както и стожер на цялостния културен живот на Етрополе е Читалище „Тодор Пеев – 1871г.”. Историческите анализи показват, че тази самобитна форма на обществено-политически живот изиграва ролята на културно-просветно оръжие в борбата за национално освобождение.
На 7 януари 1871 год. в голямата килия на манастирския метох в града се събират членовете на Тайния революционен комитет: Тодор Пеев, Гошо Спасов, Илия Правчанов, Христо Петков, Антон поп Дончев, Симеон Златарев, Иван Герчев, Илия Вълчев и игумена на манастира „Варовитец” Хрисант и будни етрополци: Генко Пашов, Цено Христов, Гаврил Банчев, Хино Лазаров, поп Кръстю – младия и др.. В тази обстановка даскал Тодор Пеев със своето красноречие и убедително слово основава читалище „Напредък” в гр. Етрополе. Създадено преди 140 години, то и до днес запазва духа на българина, минал през всички исторически превратности. Читалището носи името на своят основател Тодор Пеев от 19.....

Първата дейност от основаването е читалищна библиотека с над 300 тома книги, която съществува и до днес. През 1894 г. група ученици и учители образуват любителска театрална трупа в която влизат: Александър Атанасов Петков, Александър Николов Тацов, Александър Павлов Христов, Никола Вутов, Иван Йосифов Попов, Тодор Хинов и др. През годините са изнесени редица спектакли, които носят духа на своето време, като всеки самодеец дава искрица от себе си. От 1996 театралната трупа носи името на своя дългогодишен постановчик – режисьор Михаил Пенчев.

През годините са създавани различни школи, оркестри и състави, някои от които съществуват и до наши дни.

- духов оркестър, основан 1934 г., който съществува и в момента „Етрополска духова музика”.
- танцов състав, основан 1946 г., който в момента е Фолклорен ансамбъл „Балканска младост”
- детски музикални школи, основани 1955 г.: цигулка, акордеон, пиано и солфеж, народни инструменти: гадулка, гайда, кавал, тамбура и тъпан.
- народни хорове, естрадно сатиричен състав, вокално инструментални състави.
- киносалона дава възможност за запознаване на етрополци с редица творби на режисьори и изпълнението на артисти от световна класа.

Всички ръководители на състави, преподаватели и служители на читалището са оставили частица от себе си, от своето творчество, за което говорят многото грамоти, награди и плакети от наши и чужди фестивали.

Читалището е наградено с орден „Кирил и Методий – I степен” 1961г..

Новата сграда е построена в центъра на града и открита 1979 г., която със своя облик дава възможност за различни форми на самодейност и развитие на културата в Етрополе.

 В момента читалището разполага с голям салон от 600 места, малък салон – 150 места, многофункционална зала, библиотека, репетиционни зали, гримьорни, реквизит и административни кабинети.

Действащи състави

- Библиотека
- Вокална група „Ретротон”
- Творческо студио „Акварели”
- Детска вокална група „Звездица”
- Женска вокална група
- Школа по изкуствата: клас пиано, клас тамбура, народно пеене, подготвителни групи за народни танци.
- Народен оркестър
- Вокално-инструментален състав и солисти.
- Фолклорен ансамбъл „Балканска младост”

 За повече информация посетете официалния уеб сайт на НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ТОДОР ПЕЕВ-1871”
www.chitalishtetodorpeev1871.com

2180 ГР. ЕТРОПОЛЕ
ПЛ. „ДЕВЕТИ СЕПТЕМВРИ” № 2

тел., факс: 0720/62291
е-mail: etro_peev@abv.bg