Категории

Бюджет 2014

БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ ЗА 2014 ГОДИНА И МЕСЕЧНИ ОТЧЕТИ

Списък документи
Отчет за кaсовото изпълнение на бюджета на общината към 31.12.2014 г. Преглед
Отчет за кaсовото изпълнение на бюджета на общината към 30.11.2014 г. Преглед
Отчет за кaсовото изпълнение на бюджета на общината към 31.10.2014 г. Преглед
Отчет за кaсовото изпълнение на бюджета на общината към 30.09.2014 г. Преглед
Отчет за кaсовото изпълнение на бюджета на общината към 31.08.2014 г. Преглед
Отчет за кaсовото изпълнение на бюджета на общината към 31.07.2014 г. Преглед
Отчет за кaсовото изпълнение на бюджета на общината към 30.06.2014 г. Преглед
Отчет за кaсовото изпълнение на бюджета на общината към 31.05.2014 г. Преглед
Отчет за кaсовото изпълнение на бюджета на общината към 30.04.2014 г. Преглед
Отчет за кaсовото изпълнение на бюджета на общината към 31.03.2014 г. Преглед
Отчет за кaсовото изпълнение на бюджета на общината към 28.02.2014 г. Преглед
Отчет за кaсовото изпълнение на бюджета на общината към 31.01.2014 г. Преглед