Категории

Бюджет 2016

БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ ЗА 2016 ГОДИНА И МЕСЕЧНИ ОТЧЕТИ

 

Списък документи
Отчет за кaсовото изпълнение на бюджета на общината към 31.01.2016 г. Преглед
Отчет за кaсовото изпълнение на бюджета на общината към 29.02.2016 г. Преглед
Отчет за кaсовото изпълнение на бюджета на общината към 31.03.2016 г. Преглед
Отчет за кaсовото изпълнение на бюджета на общината към 30.04.2016 г. Преглед
Отчет за кaсовото изпълнение на бюджета на общината към 31.05.2016 г. Преглед
Отчет за кaсовото изпълнение на бюджета на общината към 30.06.2016 г. Преглед
Отчет за кaсовото изпълнение на бюджета на общината към 31.07.2016 г. Преглед
Отчет за кaсовото изпълнение на бюджета на общината към 31.08.2016 г. Преглед
Отчет за кaсовото изпълнение на бюджета на общината към 30.09.2016 г. Преглед
Отчет за кaсовото изпълнение на бюджета на общината към 31.10.2016 г. Преглед
Отчет за кaсовото изпълнение на бюджета на общината към 30.11.2016 г. Преглед
Отчет за кaсовото изпълнение на бюджета на общината към 31.12.2016 г. Преглед
изплатени КС - 2016 Преглед