Категории

Бюджет 2016

БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ ЗА 2016 ГОДИНА И МЕСЕЧНИ ОТЧЕТИ

 

Списък документи
изплатени КС - 2016 Преглед
Отчет за кaсовото изпълнение на бюджета на общината към 31.12.2016 г. Преглед
Отчет за кaсовото изпълнение на бюджета на общината към 30.11.2016 г. Преглед
Отчет за кaсовото изпълнение на бюджета на общината към 31.10.2016 г. Преглед
Отчет за кaсовото изпълнение на бюджета на общината към 30.09.2016 г. Преглед
Отчет за кaсовото изпълнение на бюджета на общината към 31.08.2016 г. Преглед
Отчет за кaсовото изпълнение на бюджета на общината към 31.07.2016 г. Преглед
Отчет за кaсовото изпълнение на бюджета на общината към 30.06.2016 г. Преглед
Отчет за кaсовото изпълнение на бюджета на общината към 31.05.2016 г. Преглед
Отчет за кaсовото изпълнение на бюджета на общината към 30.04.2016 г. Преглед
Отчет за кaсовото изпълнение на бюджета на общината към 31.03.2016 г. Преглед
Отчет за кaсовото изпълнение на бюджета на общината към 29.02.2016 г. Преглед
Отчет за кaсовото изпълнение на бюджета на общината към 31.01.2016 г. Преглед