Категории

Бюджет 2017

БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ ЗА 2017 ГОДИНА И МЕСЕЧНИ ОТЧЕТИ

Списък документи
БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ ЗА 2017 ГОДИНА Преглед
Отчет за кaсовото изпълнение на бюджета на общината към 31.01.2017 г. Преглед
Отчет за кaсовото изпълнение на бюджета на общината към 28.02.2017 г. Преглед
Отчет за кaсовото изпълнение на бюджета на общината към 31.03.2017 г. Преглед
БАЛАНС и Отчет 1-во трим.2017 г. Преглед
Отчет за кaсовото изпълнение на бюджета на общината към 30.04.2017 г. Преглед
Отчет за кaсовото изпълнение на бюджета на общината към 31.05.2017 г. Преглед
Отчет за кaсовото изпълнение на бюджета на общината към 30.06.2017 г. Преглед
Отчет за кaсовото изпълнение на бюджета на общината към 31.07.2017 г. Преглед
БАЛАНС и Отчет 2-во трим.2017 г. Преглед
Отчет за кaсовото изпълнение на бюджета на общината към 31.08.2017 г. Преглед
Отчет за кaсовото изпълнение на бюджета на общината към 30.09.2017 г. Преглед
Отчет за кaсовото изпълнение на бюджета на общината към 31.10.2017 г. Преглед
БАЛАНС и Отчет 3-во трим.2017г. Преглед
Отчет за кaсовото изпълнение на бюджета на общината към 30.11.2017 г. Преглед
Отчет за кaсовото изпълнение на бюджета на общината към 31.12.2017 г. Преглед
изплатени КС-2017 Преглед