Категории

Местни данъци и такси

Заплащането на местни данъци и такси може  да извършите от всички каси на ИЗИПЕЙ, ePay.bg ,iCARD, по банков път, или на място в общинска администрация - Етрополе

Контакти с отдел "МДТ"

Началник отдел МДТ Марин Маринов 68 245  mdt@etropole.bg Гл. експерт МДТ Евгения Симеонова 68 245  jeni_et@dir.bg

Прочети ...

Съобщения

Заплащането на местни данъци и такси може  да извършите от всички каси на ИЗИПЕЙ, ePay.bg , по банков път, или на място в общинска администрация - Етрополе     Нова възможност за плащане на данъци и такси през iCard Във вр...

Прочети ...

СЪОБЩЕНИЯ по чл.32 от ДОПК

  Дата: 11.12.2019 г. СЪОБЩЕНИЕ ЗА ВРЪЧВАНЕ ПО ЧЛ. 32 ОТ ДОПК Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при Община Етрополе, пл. &...

Прочети ...