Категории

Заместник кметове

 

Ивайло Красимиров Георгиев 

 

Целенасочен и стратегически ориентиран. Пряко заинтересован от културни и спортни събития. По специалност е икономист-финансист. Магистър със специалности „Икономика на транспорта“ от УНСС и „Финанси“ от Стопанската академия „Димитър А. Ценов“- Свищов. Бил е ръководител на отдел „Планиране“ към ФСО при „Елаците-Мед“ АД.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Паолина Николаева Цанова

 

Целеустремена и борбена. Пряко заинтересована от култура и образование. Тя е магистър със специалности „Финанси“ от УНСС, гр. София и „Предучилищна и начална училищна педагогика“ от ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Велико Търново. Работила е като главен експерт „Инвестиционно проектиране, градски дизайн и реклама“ в Община Ботевград и като учител в СУ „Христо Ясенов“, гр. Етрополе. Има пряк поглед върху образователната система, нуждите и възможностите за развитие.