Категории

Често задавани въпроси и отговори

 

 

 

  ВЪПРОС

 

  ОТГОВОР

                                 

1.Какви услуги предлага Община Етрополе?

 

  Всички услуги по дейности, описание за всяка от тях, необходими документи, срок, цена и формуляри за заявяването им, могат да бъдат намерени на следния адрес: https://etropole.bg/

2. По какъв начин могат да бъдат заявени административни услуги?

 

  На място на гише, устно, вкл.по телефон, чрез лицензиран пощенски оператор или онлайн чрез портала за електронни административни услуги.

3. Какво е необходимо за заявяване на услуга по електронен път?

 

  При ползване на Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни услуги – квалифициран електронен подпис/КЕП/

 

4. Къде може да бъде получен изготвения документ?

 

 

  По Ваш избор: на мястото, в което е подадено заявлението, по пощата или куриер, на посочен от Вас адрес и за Ваша сметка.

 

5. Как мога да проверя по електронен път информацията за дължимите данъци и такси към Община Етрополе?

 

 Справка за финансови задължения към община Етрополе е достъпна на следния линк: https://icard.com/bg/taxes

 

6. Къде са публикувани банковите сметки на Община Етрополе?      

 

Информацията е достъпна на следния линк: https://etropole.bg/pages/static/id/12

7. Как мога да получа информация по телефона?

 

  Община Етрополе е осигурила няколко канала за получаване на информация. На интернет страницата на https://etropole.bg/  са посочени всички възможности за контакт. Чрез единен номер за контакт 0720/68233 може да бъде избран от стационарни и мобилни телефони на абонати. Обажданията са без увеличение на цената

 

  Служители на администрацията по звена https://etropole.bg/pages/static/id/108

 

8. Какъв е редът за записване за среща с кмета на Община Етрополе?

 

 

 

  Записването се осъществява всеки понеделник от техническия секретар на тел:0720/68222