Категории

Бюджет 2024

БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ ЗА 2024 ГОДИНА И МЕСЕЧНИ ОТЧЕТИ