Категории

Публичен регистър ЗПКОНПИ-2023

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР

на декларациите по чл.35 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

в общинска администрация - Етрополе

№ по ред

Входящ № и дата на представяне

Вид на декларацията по чл.35 от ЗПКОНПИ

Имена на лицето, заемащо публична длъжност

Заемана публична длъжност

Отдел

 

 

 

Декларация Част І и ІІ

/Файл/

1

1/23.03.2023г.

Чл. 35, ал.1, т.2 – ежегодна

Мадлена Ботева

Мл. експерт

УОСИРиЖП

Декларация част I

2

2/27.03.2023г.

Чл. 35, ал.1, т.2 – ежегодна

Милена Маринова

Ст. експерт

УОСИРиЖП

Декларация част I

3

3/05.04.2023г.

Чл. 35, ал.1, т.2 – ежегодна

Венета Златева

Ст. инспектор

ТСУИПиЕ

Декларация част I

4

4/05.04.2023г.

Чл. 35, ал.1, т.2 – ежегодна

Юлия Митова

Ст. специалист

ТСУИПиЕ

Декларация част I

5

5/05.04.2023г.

Чл. 35, ал.1, т.2 – ежегодна

Латинка Ценкова-Иванова

Директор

Детска ясла Патиланци

Декларация част I

6

6/10.04.2023г.

Чл. 35, ал.1, т.2 – ежегодна

Мартина Румбаковска

Мл. експерт

ОЗСДиТ

Декларация част I

7

7/10.04.2023г.

Чл. 35, ал.1, т.2 – ежегодна

Вероника Димитрова

Специалист

ОЗСДиТ

Декларация част I

7

7-П/26.07.2023г.

Чл. 35, ал.1, т.2 – ежегодна

Вероника Димитрова

Специалист

ОЗСДиТ

Декларация част I

8

8/10.04.2023г.

Чл. 35, ал.1, т.2 – ежегодна

Виктория Маринова

Ст. експерт

УОСИРиЖП

Декларация част I

9

9/11.04.2023г.

Чл. 35, ал.1, т.2 – ежегодна

Ива Георгиева

Мл. експерт

ФСДБиЧР

Декларация част I

10

10/11.04.2023г.

Чл. 35, ал.1, т.2 – ежегодна

Марин Маринова

Началник отдел

МДТ

Декларация част I

11

11/19.04.2023г.

Чл. 35, ал.1, т.2 – ежегодна

Цветелина Петкова

Директор

Дом за стари хора

Декларация част I

12

12/24.04.2023г.

Чл. 35, ал.1, т.2 – ежегодна

Цветелина Маринова

Гл. специалист

КАОГ

Декларация част I

12

12-П/25.07.2023г.

Чл. 35, ал.1, т.2 – ежегодна

Цветелина Маринова

Гл. специалист

КАОГ

Декларация част I

13

13/24.04.2023г.

Чл. 35, ал.1, т.2 – ежегодна

Росина Герасимова

Началник отдел

КАОГ

Декларация част I

14

14/24.04.2023г.

Чл. 35, ал.1, т.2 – ежегодна

Марияна Димитрова

Ст. специалист

ТСУИПиЕ

Декларация част I

15

15/25.04.2023г.

Чл. 35, ал.1, т.2 – ежегодна

Цветина Чипева

Секретар на община

Общинска администрация

Декларация част I

16

16/25.04.2023г.

Чл. 35, ал.1, т.2 – ежегодна

Детелина Йорданова

Мл. експерт

КАОГ

Декларация част I

17

17/25.04.2023г.

Чл. 35, ал.1, т.2 – ежегодна

Веселка Черешовска

Гл. експерт

КАОГ

Декларация част I

17

17-П/25.07.2023г.

Чл. 35, ал.1, т.2 – ежегодна

Веселка Черешовска

Гл. експерт

КАОГ

Декларация част I

18

18/25.04.2023Г.

Чл. 35, ал.1, т.2 – ежегодна

Бистра Георгиева

Гл. специалист

КАОГ

Декларация част I

19

19/25.04.2023Г.

Чл. 35, ал.1, т.2 – ежегодна

Иван Йотов

Гл. експерт

КАОГ

Декларация част I

20

20/25.04.2023г.

Чл. 35, ал.1, т.2 – ежегодна

Снежана Николова

Гл. специалист

ТСУИПиЕ

Декларация част I

21

21/26.04.2023г.

Чл. 35, ал.1, т.2 – ежегодна

Миглена Василева

Инспектор

Звено „ОИ“

Декларация част I

21

21-П/25.07.2023г.

Чл. 35, ал.1, т.2 – ежегодна

Миглена Василева

Инспектор

Звено „ОИ“

Декларация част I

22

22/26.04.2023г.

Чл. 35, ал.1, т.2 – ежегодна

Нина Генчева

Ст. специалист

КАОГ

Декларация част I

22

22-П/28.07.2023г.

Чл. 35, ал.1, т.2 – ежегодна

Нина Генчева

Ст. специалист

КАОГ

Декларация част I

23

23/26.04.2023г.

Чл. 35, ал.1, т.2 – ежегодна

Никол Николова

Ст. специалист

МДТ

Декларация част I

24

24/26.04.2023г.

Чл. 35, ал.1, т.2 – ежегодна

Валентина Маринова

Ст. експерт

Звено „АО на ОбС“

Декларация част I

25

25/27.04.2023г.

Чл. 35, ал.1, т.2 – ежегодна

Христина Дочева

Гл. специалист

ТСУИПиЕ

Декларация част I

26

26/28.04.2023г.

Чл. 35, ал.1, т.2 – ежегодна

Елеонора Василева

Ст. експерт

ФСДБиЧР

Декларация част I

27

27/28.04.2023г.

Чл. 35, ал.1, т.2 – ежегодна

Владимир Иванов

Ръководител звено

Звено „ОИ“

Декларация част I

28

28/28.04.2023г.

Чл. 35, ал.1, т.2 – ежегодна

Диана Димитрова-Тодорова

Ст. експерт

ФСДБиЧР

Декларация част I

29

29/02.05.2023г.

Чл. 35, ал.1, т.2 – ежегодна

Соня Стаменова

Гл. експерт

МДТ

Декларация част I

30

30/02.05.2023г.

Чл. 35, ал.1, т.2 – ежегодна

Цветелина Петкова

Ст. специалист

ТСУИПиЕ

Декларация част I

30

30-П/01.08.2023г.

Чл. 35, ал.1, т.2 – ежегодна

Цветелина Петкова

Ст. специалист

ТСУИПиЕ

Декларация част I

31

31/02.05.2023г.

Чл. 35, ал.1, т.2 – ежегодна

Стефка Христова

Ст. експерт

ЕФПиП

Декларация част I

32

32/03.05.2023г.

Чл. 35, ал.1, т.2 – ежегодна

Цонка Муканова

Гл. специалист

КАОГ

Декларация част I

33

33/03.05.2023г.

Чл. 35, ал.1, т.2 – ежегодна

Светослав Николов

Инспектор

Звено „ОИ“

Декларация част I

34

34/03.05.2023г.

Чл. 35, ал.1, т.2 – ежегодна

Станимира Хаджиева

Ръководител звено

Звено „СИМФиС“

Декларация част I

35

35/03.05.2023г.

Чл. 35, ал.1, т.2 – ежегодна

Марина Нешева

Мл. експерт

ЕФПиП

Декларация част I

36

36/04.05.2023г.

Чл. 35, ал.1, т.2 – ежегодна

Цветомир Симеонов

Ръководител звено

Звено „ОГ“

Декларация част I

37

37/04.05.2023г.

Чл. 35, ал.1, т.2 – ежегодна

Венцислава Василева

Мл. експерт

Звено АО на ОбС“

Декларация част I

38

38/04.05.2023г.

Чл. 35, ал.1, т.2 – ежегодна

Николай Йотов

Кметски наместник

с.Лъга

Декларация част I

39

39/04.05.2023г.

Чл. 35, ал.1, т.2 – ежегодна

Петя Йотова

Ст. специалист

КАОГ

с.Лъга

Декларация част I

40

40/04.05.2023г.

Чл. 35, ал.1, т.2 – ежегодна

Цветелина Цакова

Кметски наместник

с.Лопян

Декларация част I

41

41/04.05.2023г.

Чл. 35, ал.1, т.2 – ежегодна

Ивелина Ботева

Ст. експерт

ЕФПиП

Декларация част I

42

42/05.05.2023г.

Чл. 35, ал.1, т.2 – ежегодна

Цецка Александрова

Ст. експерт

ОЗСДиТ

Декларация част I

43

43/05.05.2023г.

Чл. 35, ал.1, т.2 – ежегодна

Иван Йорданов

Кметски наместник

с.Брусен

Декларация част I

44

44/09.05.2023г.

Чл. 35, ал.1, т.2 – ежегодна

Иван Гергов

Кметски наместник

с.Бойковец

Декларация част I

44

44-П/27.07.2023г.

Чл. 35, ал.1, т.2 – ежегодна

Иван Гергов

Кметски наместник

с.Бойковец

Декларация част I

45

45/09.05.2023г.

Чл. 35, ал.1, т.2 – ежегодна

Калина Нинова

Кметски наместник

с.Рибарица

Декларация част I

46

46/09.05.2023г.

Чл. 35, ал.1, т.2 – ежегодна

Васил Василев

Кметски наместник

с.Оселна

Декларация част I

46

46-П/28.07.2023г.

Чл. 35, ал.1, т.2 – ежегодна

Васил Василев

Кметски наместник

с.Оселна

Декларация част I

47

47/10.05.2023г.

Чл. 35, ал.1, т.2 – ежегодна

Росица Иванова

Началник отдел

ОЗСДиТ

Декларация част I

48

48/10.05.2023г.

Чл. 35, ал.1, т.2 – ежегодна

Малвина Лакова

Мл. експерт

ФСДБиЧР

Декларация част I

49

49/10.05.2023г.

Чл. 35, ал.1, т.2 – ежегодна

Капка Трифонова

Ст. експерт

ФСДБиЧР

Декларация част I

50

50/10.05.2023г.

Чл. 35, ал.1, т.2 – ежегодна

Павлина Златарева

Директор

ДГ „Слънчице“

Декларация част I

51

51/10.05.2023г.

Чл. 35, ал.1, т.2 – ежегодна

Виолета Николова

Вътрешен одитор

Звено „ВО“

Декларация част I

52

52/10.05.2023г.

Чл. 35, ал.1, т.2 – ежегодна

Калинка Величкова

Ръководител звено

Звено „ВО“

Декларация част I

53

53/10.05.2023г.

Чл. 35, ал.1, т.2 – ежегодна

Добромир Пенков

Инспектор

Звено „ОИ“

Декларация част I

54

54/10.05.2023г.

Чл. 35, ал.1, т.2 – ежегодна

Детелина Николова

Кметски наместник

с.Ямна

Декларация част I

55

55/10.05.2023г.

Чл. 35, ал.1, т.2 – ежегодна

Бистра Павлова

Гл. юрисконсулт

Общинска администрация

Декларация част I

56

56/10.05.2023г.

Чл. 35, ал.1, т.2 – ежегодна

Ива Стефанова

Управител

ДСП

Декларация част I

57

57/11.05.2023г.

Чл. 35, ал.1, т.2 – ежегодна

Ивайло Иванов

Началник отдел

ЕФПиП

Декларация част I

58

58/11.05.2023г.

Чл. 35, ал.1, т.2 – ежегодна

Лазар Василев

Секретар на МКБППМН

Общинска администрация

Декларация част I

59

59/11.05.2023г.

Чл. 35, ал.1, т.2 – ежегодна

Валерия Иванова

Ст. специалист

КАОГ

Декларация част I

59

59-П/31.07.2023г.

Чл. 35, ал.1, т.2 – ежегодна

Валерия Иванова

Ст. специалист

КАОГ

Декларация част I

60

60/11.05.2023г.

Чл. 35, ал.1, т.2 – ежегодна

Марина Маринова

Мл. експерт

ЕФПиП

Декларация част I

61

61/11.05.2023г.

Чл. 35, ал.1, т.2 – ежегодна

Татяна Маринова

Директор

ДГ „Еделвайс“

Декларация част I

62

62/12.05.2023г.

Чл. 35, ал.1, т.2 – ежегодна

Марияна Николова – Димитрова

Началник отдел

ТСУИПиЕ

Декларация част I

63

63/12.05.2023г.

Чл. 35, ал.1, т.2 – ежегодна

Йоланта Недялкова

Управител

ЦОП

Декларация част I

64

64/12.05.2023г.

Чл. 35, ал.1, т.2 – ежегодна

Наталия Цветкова

Директор

Исторически музей

Декларация част I

65

65/15.05.2023г.

Чл. 35, ал.1, т.2 – ежегодна

Йоана Матеева

Мл. експерт

КАОГ

Декларация част I

66

66/15.05.2023г.

Чл. 35, ал.1, т.2 – ежегодна

Валентина Герчева

Управител

ЦСРИ

Декларация част I

67

67/15.05.2023г.

Чл. 35, ал.1, т.2 – ежегодна

Цветелина Маринова

Директор

ДГ „Звънче“

Декларация част I

68

68/18.05.2023г.

Чл. 35, ал.1, т.2 – встъпителна

Силвия Димитрова

Ст. специалист

ТСУИПиЕ

Декларация част I и II