Категории

Бюджет 2023

БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ ЗА 2023 ГОДИНА И МЕСЕЧНИ ОТЧЕТИ

Списък документи
Тримесечни отчети 4-трм. Преглед
Отчет за кaсовото изпълнение на бюджета на общината 12 месец Преглед
Отчет за кaсовото изпълнение на бюджета на общината 11 месец Преглед
Отчет за кaсовото изпълнение на бюджета на общината 10 месец Преглед
Тримесечни отчети 3-трм. Преглед
Отчет за кaсовото изпълнение на бюджета на общината 9 месец Преглед
Отчет за кaсовото изпълнение на бюджета на общината 8 месец Преглед
Бюджет 2023 Преглед
Параметри по проект за бюджет 2023 Преглед
Тримесечни отчети 2-трм. Преглед
Тримесечни отчети 1-трм. Преглед
Отчет за кaсовото изпълнение на бюджета на общината 7 месец Преглед
Отчет за кaсовото изпълнение на бюджета на общината 6 месец Преглед
Отчет за кaсовото изпълнение на бюджета на общината 5 месец Преглед
Отчет за кaсовото изпълнение на бюджета на общината 4 месец Преглед
Отчет за кaсовото изпълнение на бюджета на общината 3 месец Преглед
Отчет за кaсовото изпълнение на бюджета на общината 2 месец Преглед
Отчет за кaсовото изпълнение на бюджета на общината 1 месец Преглед