Категории

Бюджет 2023

БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ ЗА 2023 ГОДИНА И МЕСЕЧНИ ОТЧЕТИ

Списък документи
Отчет за кaсовото изпълнение на бюджета на общината 1 месец Преглед
Отчет за кaсовото изпълнение на бюджета на общината 2 месец Преглед
Отчет за кaсовото изпълнение на бюджета на общината 3 месец Преглед
Отчет за кaсовото изпълнение на бюджета на общината 4 месец Преглед
Отчет за кaсовото изпълнение на бюджета на общината 5 месец Преглед
Отчет за кaсовото изпълнение на бюджета на общината 6 месец Преглед
Отчет за кaсовото изпълнение на бюджета на общината 7 месец Преглед
Тримесечни отчети 1-трм. Преглед
Тримесечни отчети 2-трм. Преглед
Параметри по проект за бюджет 2023 Преглед
Бюджет 2023 Преглед
Отчет за кaсовото изпълнение на бюджета на общината 8 месец Преглед
Отчет за кaсовото изпълнение на бюджета на общината 9 месец Преглед
Тримесечни отчети 3-трм. Преглед
Отчет за кaсовото изпълнение на бюджета на общината 10 месец Преглед