Категории

Публичен регистър ЗПКОНПИ-2019

 

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР

на декларациите по чл.35 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

в общинска администрация - Етрополе

№ по ред

Входящ № и дата на представяне

Вид на декларацията по чл.35 от ЗПКОНПИ

Имена на лицето, заемащо публична длъжност

Заемана публична длъжност

Отдел

 

 

 

Декларация Част  ІІ

/Файл/

1

1/03.05.2019

Чл. 35, ал.1, т.2 – ежегодна

Латинка Ценкова-Иванова

Директор

Детка ясла

Декларация

2

2/04.05.2019

Чл. 35, ал.1, т.2 – ежегодна

Даринка Петкова

Началник на отдел

УОСИРиЖП

Декларация

3

3/07.05.2019

Чл. 35, ал.1, т.2 – ежегодна

Ива Стефанова

Мл. експерт

ЕФПиП

Декларация

4

4/08.05.2019

Чл. 35, ал.1, т.2 – ежегодна

Силвия Хартарска

Гл. инспиктор

ТСУИПиЕ

Декларация

5

5/08.05.2019

Чл. 35, ал.1, т.2 – ежегодна

Виолиина Златева

Инспектор

ТСУИПиЕ

Декларация

6

6/08.05.2019

Чл. 35, ал.1, т.2 – ежегодна

Христина Дочева

Гл. специалист

ТСУИПиЕ

Декларация

7

7/08.05.2019

Чл.35, ал.1, т.2 – ежегодна

Цветелина Петкова

Директор

Дом за стари хора

Декларация

8

8/09.05.2019

Чл.35, ал.1, т.2 – ежегодна

Росица Иванова

Началник на отдел

СПСиТ

Декларация

9

9/09.05.2019

Чл.35, ал.1, т.2 – ежегодна

Бистра Георгиева

Гл. специалист

КАПИОГ

Декларация

10

10/09.05.2019

Чл.35, ал.1, т.2 – ежегодна

Бистра Павлова

Гл. юрисконсулт

КАПИОГ

Декларация

11

11/09.05.2019

Чл.35, ал.1, т.2 – ежегодна

Добромир Пенков

Инспектор

Звено „ОИ“

Декларация

12

12/09.05.2019

Чл.35, ал.1, т.2 – ежегодна

Пенка Иванова

Гл. специалист

КАПИОГ

Декларация

13

13/09.05.2019

Чл.35, ал.1, т.2 – ежегодна

Стефка Христова

Ст. експерт

ЕФПиП

Декларация

14

14/10.05.2019

Чл.35, ал.1, т.2 – ежегодна

Иванка Найденова

Ст. експерт

СПСиТ

Декларация

15

15/10.05.2019

Чл.35, ал.1, т.2 – ежегодна

Миглена Василева

Инспектор

Звено „ОИ“

Декларация

16

16/10.05.2019

Чл.35, ал.1, т.2 – ежегодна

Ивайло Иванов

Началник на отдел

ЕФПиП

Декларация

17

17/10.05.2019

Чл.35, ал.1, т.2 – ежегодна

Валентина Маринова

Ст. експерт

КАПИОГ

Декларация

18

18/13.05.2019

Чл.35, ал.1, т.2 – ежегодна

Марияна Николова-Димитпова

Началник на отдел

ТСУИПиЕ

Декларация

19

19/13.05.2019

Чл.35, ал.1, т.2 – ежегодна

Йоана Матеева

Гл. специалист

ЕФПиП

Декларация

20

20/13.05.2019

Чл.35, ал.1, т.2 – ежегодна

Валентина Герчева

Управител

ЦСРИ

Декларация

21

21/13.05.2019

Чл.35, ал.1, т.2 – ежегодна

Таня Петкова

Специалист

ПМС №66

Декларация

22

22/13.05.2019

Чл.35, ал.1, т.2 – ежегодна

Маргарита Чипева

Гл. специалист

КАПИОГ

Декларация

23

23/13.05.2019

Чл.35, ал.1, т.2 – ежегодна

Марияна Андрова

Гл. специалист

ТСУИПиЕ

Декларация

24

24/13.05.2019

Чл.35, ал.1, т.2 – ежегодна

Капка Трифонова

Ст. експерт

ФСДБиЧР

Декларация

25

25/13.05.2019

Чл.35, ал.1, т.2 – ежегодна

Татяна Маринова

Директор

Детска градина

Декларация

26

26/13.05.2019

Чл.35, ал.1, т.2 – ежегодна

Ива Георгиева

Мл. експерт

ФСДБиЧР

Декларация

27

27/13.05.2019

Чл.35, ал.1, т.2 – ежегодна

Нина Генчева

Ст. специалист

КАПИОГ

Декларация

28

28/13.05.2019

Чл.35, ал.1, т.2 – ежегодна

Петя Йотова

Ст. специалист

КАПИОГ

Декларация

29

29/13.05.2019

Чл.35, ал.1, т.2 – ежегодна

Росина Герасимова

Гл. експерт

КАПИОГ

Декларация

30

30/13.05.2019

Чл.35, ал.1, т.2 – ежегодна

Мими Йончева

Управител

„МИР-И“ ЕООД

Декларация

31

31/14.05.2019

Чл.35, ал.1, т.2 – ежегодна

Юлия Митова

Гл. специалист

ТСУИПиЕ

Декларация

32

32/14.05.2019

Чл.35, ал.1, т.2 – ежегодна

Лазар Василев

Секретар „МКБППМН“

СПСиТ

Декларация

33

33/14.05.2019

Чл.35, ал.1, т.2 – ежегодна

Мариана Драганска

Секретар на община

Община Етрополе

Декларация

34

34/14.05.2019

Чл.35, ал.1, т.2 – ежегодна

Цонка Муканова

Гл. специалист

КАПИОГ

Декларация

35

35/14.05.2019

Чл.35, ал.1, т.2 – ежегодна

Пламен Петков

Инспектор

Звено „ОИ“

Декларация

36

36/14.05.2019

Чл.35, ал.1, т.2 – ежегодна

Милена Маринова

Ст. експерт

УОСИРиЖП

Декларация

37

37/14.05.2019

Чл.35, ал.1, т.2 – ежегодна

Катя Маринова

Ст. експерт

УОСИРиЖП

Декларация

38

38/14.05.2019

Чл.35, ал.1, т.2 – ежегодна

Виолета Цветанова

Гл. експерт

СПСиТ

Декларация

39

39/14.05.2019

Чл.35, ал.1, т.2 – ежегодна

Васил Василев

Кметски наместник

с.Оселна

Декларация

40

40/14.05.2019

Чл.35, ал.1, т.2 – ежегодна

Десислава Данаилова

Гл. инспектор

УОСИРиЖП

Декларация

41

41/14.05.2019

Чл.35, ал.1, т.2 – ежегодна

Веселка Черешовска

Мл. експерт

КАПИОГ

Декларация

42

42/14.05.2019

Чл.35, ал.1, т.2 – ежегодна

Марийка Иванова

Началник на отдел

ФСДБиЧР

Декларация

43

43/14.05.2019

Чл.35, ал.1, т.2 – ежегодна

Венцислава Василева

Мл. експерт

ЕФПиП

Декларация

44

44/14.05.2019

Чл.35, ал.1, т.2 – ежегодна

Цецка Александрова

Ст. експерт

СПСиТ

Декларация

45

45/14.05.2019

Чл.35, ал.1, т.2 – ежегодна

Павлина Златарева

Директор

Детск градина

Декларация

46

46/14.05.2019

Чл.35, ал.1, т.2 – ежегодна

Ивелина Ботева

Ст. експерт

ЕФПиП

Декларация

47

47/14.05.2019

Чл.35, ал.1, т.2 – ежегодна

Марин Маринов

Началник на отдел

МДТ

Декларация

48

48/15.05.2019

Чл.35, ал.1, т.2 – ежегодна

Елеонора Цветанова

Ст. експерт

ФСДБиЧР

Декларация

49

49/15.05.2019

Чл.35, ал.1, т.2 – ежегодна

Иринка Иванова

Ст. специалист

ФСДБиЧР

Декларация

50

50/15.05.2019

Чл.35, ал.1, т.2 – ежегодна

Йоланта Недялкова

Управител

ЦОП

Декларация

51

51/15.05.2019

Чл.35, ал.1, т.2 – ежегодна

Марина Василев

Ст. специалист

ТСУИПиЕ

Декларация

51

52/15.05.2019

Чл.35, ал.1, т.2 – ежегодна

Румяна Иванова-Ненова

Управител

ДСП

Декларация

52

52/15.05.2019

Чл.35, ал.1, т.2 – ежегодна

Калинка Величкова

Вътрешен одитор

Община Етрополе

Декларация

53

53/15.05.2019

Чл.35, ал.1, т.2 – ежегодна

Цветелина Маринова

Директор

Детска градина

Декларация

54

54/15.05.2019

Чл.35, ал.1, т.2 – ежегодна

Иван Йотов

Гл. експет

КАПИОГ

Декларация

55

55/15.05.2019

Чл.35, ал.1, т.2 – ежегодна

Владимир Иванов

Ръководител на звено

Община Етрополе

Декларация

56

56/15.05.2019

Чл.35, ал.1, т.2 – ежегодна

Нели Сеймнарова

Гл. счетоводител

ФСДБиЧР

Декларация

57

57/15.05.2019

Чл.35, ал.1, т.2 – ежегодна

Виолета Николоваа

Финансов контрольор

Община Етрополе

Декларация

58

58/15.05.2019

Чл.35, ал.1, т.2 – ежегодна

Иван Гергов

Кметски наместник

С.Бойковец

Декларация

59

59/15.05.2019

Чл.35, ал.1, т.2 – ежегодна

Любка Хаджиева

Ст. специалист

ТСУИПиЕ

Декларация

60

60/15.05.2019

Чл.35, ал.1, т.2 – ежегодна

Евгения Симеонова-Генова

Гл. експерт

МДТ

Декларация

61

61/15.05.2019

Чл.35, ал.1, т.2 – ежегодна

Малвина Транчева

Мл. експерт

ФСДБиЧР

Декларация

62

62/16.05.2019

Чл.35, ал.1, т.2 – ежегодна

Станимира Хаджиева

Ръководител на звено

СИМФС

Декларация

63

63/16.05.2019

Чл.35, ал.1, т.2 – ежегодна

Нколай Николов

Ст. специалист

КАПИОГ

Декларация

64

64/22.05.2019

Чл.35, ал.1, т.2 – ежегодна

Марина Нешева

Ръководител на местно радио

Община Етрополе

Декларация

65

65/12.06.2019

Чл.35, ал.1, т.2 – встъпителна

Вероника Чипева

Мл. експерт

ЕФПиП

Декларация

66

66/17.06.2019

Чл.35, ал.1, т.2 – встъпителна

Илинка Георгиева

Ст. специалист

КАПИОГ

Декларация

67

67/11.09.2019

Чл.35, ал.1, т.2 – встъпителна

Ива Пенкова

Мл. експерт

ФСДБиЧР

Декларация