Категории

Избори за народно събрание 2 април 2023

20.02.2023- СЪОБЩЕНИЕ


 

Сайта на Главна Дирекция "Гражданска Регистрация и Административно Обслужване" към Министерство на регионалното развитие и благоустройството, за справки в избирателните списъци е активен.

Сайта може да бъде достъпен на адрес:  http://www.grao.bg/elections/

Чрез сайта може:

-Да подадете искане за гласуване по настоящ адрес по електронен път. Тази услуга е достъпна след идентификация с електронен подпис и е предназначена за общинските администрации.

-Да подадете удостоверение за гласуване на друго място по електронен път. Тази услуга е достъпна след идентификация с електронен подпис и е предназначена за общинските администрации.

-Да се информирате за секциите и местата на гласуване. Активиран е служебния достъп на сайта, откъдето общинските администрации могат да извършват:

-Служебни справки в избирателните списъци;

-Обработване на постъпили Заявления за гласуване по настоящ адрес;

-Регистриране на издадено Удостоверение за гласуване на друго място.

Гражданите също така, могат да подадат електронно заявление за гласуване по настоящ адрес , ако населеното място на настоящия им адрес е различно от населеното място на постоянния им адрес, чрез страницата https://regna.grao.bg/.

 

 

20.02.2023- СЪОБЩЕНИЕ


 

Активна е възможността за проверка на избирателна секция чрез SMS, стационарен и мобилен телефон:

Чрез SMS

Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (A1, Yettel и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.

Чрез стационарен или мобилен телефон

Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

 

 

06.03.2023г.-Eлектронни услуги, свързани с изборите за народни представители на 02.04.2023 г.


 

910001 Подаване на заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. (чл. 36, ал. 1, ал. 3 и 4 ИК)

https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi%20na%20uslugi/obshtinski%20administratsii/unificirani%20uslugi/910001

 

910002  Подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите на 2 април 2023 г. (по чл. 37, ал. 1 и 2 ИК)

https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi%20na%20uslugi/obshtinski%20administratsii/unificirani%20uslugi/910002

 

910003 Подаване на заявление за вписване в избирателния списък в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. (чл. 27, ал. 3 и 4 във връзка чл. 243 и чл. 251 ИК)

https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi%20na%20uslugi/obshtinski%20administratsii/unificirani%20uslugi/910003

 

910004 Подаване на заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък изборите за народни представители на 2 април 2023 г. (по чл. 43, ал. 1, изр. 1  ИК)

https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi%20na%20uslugi/obshtinski%20administratsii/unificirani%20uslugi/910004

 

910005 Подаване на заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. (чл. 39, ал. 2 – 6 ИК)

https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi%20na%20uslugi/obshtinski%20administratsii/unificirani%20uslugi/910005

 

910008 Подаване на заявление – декларация за изключване от Списъка на заличените лица от избирател, заявил, че ще гласува извън страната и заличен от избирателния списък по постоянния му адрес на това основание преди предаването на избирателния списък на СИК в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. (чл. 252, ал. 2 във връзка с чл. 39, ал. 2 ИК)

https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi%20na%20uslugi/obshtinski%20administratsii/unificirani%20uslugi/910008


09.03.2023г.- Разяснителната кампания

https://www.cik.bg/bg/ns02.04.2023/campaign


 16.03.2023г.

                                                      С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

Във връзка с произвеждане на избори за Народно събрание на 2 април 2023 г., ръководството на община Етрополе уведомява всички граждани, че ще се приемат заявления за вписване на избиратели в избирателния списък по настоящ адрес, за издаване на удостоверения за гласуване на друго място, както и за гласуване с подвижна избирателна кутия на  18.03.2022 г. от 08.00 ч. до 17.00 ч. в деловодството на Общинска администрация –Етрополе.


20.03.2023г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 Във връзка с произвеждането на избори за народни представители на 2 април 2023г., РИК26 София област ще проведе обучение на Секционните избирателни комисии на 22.03.2023 г. (сряда) от 12.00 ч. в малкия салон на читалище „Тодор Пеев-1871“ гр. Етрополе.

 

                                   Технически екип

                                                                            при Общинска администрация-Етрополе

 

 


 

 

 

Списък документи
Дата:22.03.2023-СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. Преглед
Дата:16.03.2023-Заповед №РД-15-193/16.03.2023 г. за забрана продажбата на алкохолни напитки Преглед
Дата:07.03.2023 г.-Заповед за образуване на подвижна секционна избирателна комисия /ПСИК/ на територията на Община Етрополе Преглед
Дата:06.03.2023-Заповед № РД-15-169/06.03.2023 г. Определяне на избирателна секция за гласуване на избиратели/гласоподаватели с увредено зрение или със затруднения в придвижването Преглед
Дата:01.03.2023-Заповед № РД-15-163/02.03.2023 г. на Кмета на Община Етрополе за определяне местата за поставяне на агитационни материали на обществени места на територията на Община Етрополе Преглед
Дата:20.02.2023 г.-Покана за провеждане на консултации за формиране съставите на секционните избирателни комисии /СИК/ и подвижна избирателна комисия /ПСИК/ Преглед
Дата:17.02.2023-ИЗБИРАТЕЛЕНИ СПИСЪЦИ (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за произвеждане на избори за народни представители на 2 април 2023 г. Преглед
Дата:08.02.2023-Заповед № РД-15-119/08.02.2023 г. за определяне на местата за обявяване на избирателните списъци в община Етрополе Преглед
Дата:08.02.2023-Заповед № РД-15-118/08.02.2023 г. за образуване на избирателни секции на територията на община Етрополе Преглед