Категории

Бюджет 2022

БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ ЗА 2022 ГОДИНА И МЕСЕЧНИ ОТЧЕТИ

Списък документи
Отчет за кaсовото изпълнение на бюджета на общината към 31.01.2022 г. Преглед
Отчет за кaсовото изпълнение на бюджета на общината към 28.02.2022 г. Преглед
Отчет за кaсовото изпълнение на бюджета на общината към 31.03.2022 г. Преглед
Бюджет 2022 Преглед
Отчет за кaсовото изпълнение на бюджета на общината към 30.04.2022 г. Преглед
Тримесечни отчети 1-трм. Преглед
Отчет за кaсовото изпълнение на бюджета на общината към 31.05.2022 г. Преглед
Отчет за кaсовото изпълнение на бюджета на общината към 30.06.2022 г. Преглед
Отчет за кaсовото изпълнение на бюджета на общината към 31.07.2022 г. Преглед
Отчет за кaсовото изпълнение на бюджета на общината към 31.08.2022 г. Преглед
Отчет за кaсовото изпълнение на бюджета на общината към 30.09.2022 г. Преглед
Тримесечни отчети 2-трм. Преглед
Тримесечни отчети 3-трм. Преглед
справки към 2-ро трим.2022 Преглед
справки към 3-ро трим.2022 Преглед
Отчет за кaсовото изпълнение на бюджета на общината към 31.10.2022 г. Преглед
Отчет за кaсовото изпълнение на бюджета на общината към 30.11.2022 г. Преглед
Отчет за кaсовото изпълнение на бюджета на общината към 31.12.2022 г. Преглед
Тримесечни отчети 4-трм Преглед