Категории

Анкета за проучване удовлетвореността на гражданите от административното обслужване в Община Етрополе

 

Попълнената Анкетна карта може да изпращате на електронен адрес:

 obstina@etropolebg.com  или  delovodstvo@etropolebg.com

 

БЛАГОДАРИМ ВИ!