Категории

Избори за Президент и Вицепрезидент и Народно събрание 14.11.2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ

 

Сайта на Главна Дирекция "Гражданска Регистрация и Административно Обслужване" към Министерство на регионалното развитие и благоустройството, за справки в избирателните списъци е активен.

 

Сайта може да бъде достъпен на адрес:  http://www.grao.bg/elections/

 Чрез сайта може:

 -Да подадете искане за гласуване по настоящ адрес по електронен път. Тази услуга е достъпна след идентификация с електронен подпис и е предназначена за общинските администрации.

 -Да подадете удостоверение за гласуване на друго място по електронен път. Тази услуга е достъпна след идентификация с електронен подпис и е предназначена за общинските администрации.

  -Да се информирате за секциите и местата на гласуване. Активиран е служебния достъп на сайта, откъдето общинските администрации могат да извършват:

 -Служебни справки в избирателните списъци;

 -Обработване на постъпили Заявления за гласуване по настоящ адрес;

 -Регистриране на издадено Удостоверение за гласуване на друго място.

 Гражданите също така, могат да подадат електронно заявление за гласуване по настоящ адрес , ако населеното място на настоящия им адрес е различно от населеното място на постоянния им адрес, чрез страницата https://regna.grao.bg/.

 


 

СЪОБЩЕНИЕ

 

Активна е възможността за проверка на избирателна секция през SMS и стационарен и мобилен телефон:

 Чрез SMS

 Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (МТел, Глобул и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.

 Чрез стационарен или мобилен телефон

 Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.


 

    С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

За гласуване с  подвижна избирателна кутия

 

Съгласно чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от Изборния кодекс право да гласуват с подвижна избирателна кутия в изборите за президент и вицепрезидент на Републиката и за   Народно събрание на 14 ноември 2021 г. имат избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражняват избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия. Секция за гласуване с подвижна избирателна кутия се образува на територията на Община Етрополе до 30 октомври 2021 г. /14 дни преди изборния ден/, ако има подадени не по-малко от 10 заявления (Приложение № 39-ПВР/НС от изборните книжа). Заявленията се подават до кмета на общината/кметството/кметския наместник. Заявленията са саморъчно подписани и може да бъдат подадени от упълномощено лице или изпратени по пощата, факс или електронно заявление със същото съдържание през интернет страницата на общината. Към тях се прилагат - копие от документи от ТЕЛК, НЕЛК или медицинска епикриза за здравословното им състояние, които установяват, че заболяването на избирателя е причинило такива увреждания, които не му позволяват да напусне дома си и да се придвижи до избирателната секция самостоятелно или с друго помощно средство.

 

Заявленията се подават, както следва:

 

За гр. Етрополе – община Етрополе, I етаж , деловодство;

 

За населените места на общината – в кметствата и кметските наместничества.

 

 

Краен срок за подаване на заявления е 30.10.2021 г. (14 дни преди изборния ден

 


 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 за вписване в избирателния списък по настоящ адрес в изборите за президент и вицепрезидент на Републиката и за Народно събрание на 14 ноември 2021 г.

 


            Във връзка с чл. 36, ал. 1, ал. 3 и 4 от Изборния кодекс, избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес не по-късно от 14 дни преди изборния ден (до 30 октомври 2021 г.) с Приложение № 30-ПВР/НС от изборните книжа. Искането се прави писмено до кмета на общината и съдържа единния граждански номер на избирателя, вида и номера на документа му за самоличност, и подпис или чрез електронно заявление през интернет страницата на съответната община по настоящия адрес на лицето.

 

Заявленията се подават, както следва:

 

За гр. Етрополе – община Етрополе, I етаж , деловодство;

 

За населените места на общината – в кметствата и кметските наместничества.

 

Краен срок за подаване на заявления е 30.10.2021 г. (14 дни преди изборния ден).

 

 


 

 

                                                      С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 Във връзка с произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на Републиката и за  Народно събрание на  14 ноември 2021 г., ръководството на община Етрополе уведомява всички граждани, че ще се приемат заявления за вписване на избиратели в избирателния списък по настоящ адрес, за издаване на удостоверения за гласуване на друго място, както и за гласуване с подвижна избирателна кутия на  30.10.2021 г. от 08.30 ч. до 17.30 ч. в деловодството на Общинска администрация –Етрополе.

 

 


ЦИК „Разяснителна кампания“:

 https://www.cik.bg/bg/pvr-ns14.11.2021/campaign/video

Симулатор на машинно гласуване

https://www.cik.bg/suemg_14.11.2021/

 


 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Във връзка с произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на Републиката и за Народно събрание на 14 ноември 2021 г., РИК26 София област ще проведе обучение на Секционните избирателни комисии на 03.11.2021 г. (сряда) от 12.00 ч. в Големия салон на читалище „Тодор Пеев-1871“ гр. Етрополе.

 

 

 

                                   Технически екип

 

                                                                            при Общинска администрация-Етрополе

 

 


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

Уважаеми съграждани,

 

във връзка с предстоящите избори за президент и вицепрезидент на Републиката и за Народно събрание на 14 ноември 2021 г., РИК26 София област ще проведе демонстрация за гласуване чрез специализирано устройство за машинно гласуване на 03.11.2021 г. (сряда) от 12.00 ч. на централен площад  гр. Етрополе (пред сградата на Общинска администрация-Етрополе).

 

 

 

                                                  Технически екип

 

                                                 при Общинска администрация-Етрополе

 

 


 

 

Списък документи
Дата:17.11.2021-СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г. (чл.39, ал.1 ИК) Преглед
Дата:17.11.2021-Заповед № РД-15-697/17.11.2021 г. за забрана на алкохолни напитки Преглед
Дата:17.11.2021-График за предаване на изборните материали Преглед
Дата: 11.11.2021-График за предаване на изборните материали Преглед
Дата: 10.11.2021-Заповед № РД-15-685/10.11.2021 г. на Кмета на Община Етрополе за забрана на алкохолни напитки Преглед
Дата:02.11.2021-СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. (чл.39, ал.1 ИК) (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) Преглед
Дата:25.10.2021-Заповед №РД-15-653/25.10.2021 г. за определяне на избирателна секция за гласуване на избиратели/гласоподаватели с увредена зрение или с затруднения в придвижването Преглед
Дата:22.10.2021-Заповед №РД-15-649/19.10.2021 г. за образуване на Подвижна секционна избирателна комисия Преглед
Дата:07.10.2021-Заповед № РД-15-632/07.10.2021 г. на Кмета на Община Етрополе за поставяне на агитационни материали Преглед
Дата:01.10.2021-Покана за провеждане на консултации за формиране съставите на секционните избирателни комисии /СИК/ и подвижна избирателна комисия /ПСИК/ Преглед
Дата:01.10.2021-ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. Преглед
Дата:28.09.2021-Заповед № РД-15-606/28.09.2021 г. за определяне на местата за обявяване на избирателните списъци Преглед
Дата:21.06.2021-Заповед № РД-15-59/21.09.2021 г. за образуване на избирателни секции на територията на Община Етрополе Преглед