Категории

Публичен регистър ЗПКОНПИ-2021

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР

на декларациите по чл.35 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

в общинска администрация - Етрополе

 

№ по ред

Входящ № и дата на представяне

Вид на декларацията по чл.35 от ЗПКОНПИ

Имена на лицето, заемащо публична длъжност

Заемана публична длъжност

Отдел

 

 

 

Декларация Част І и ІІ

/Файл/

1

1/21.01.2021

Чл.35, ал.1, т.2 – встъпителна

Вероника Димитрова

Специалист

ОЗСДиТ

Декларация

2

2/04.02.2021

Чл.35, ал.1, т.2 – встъпителна

Ивайло Герчев

Ст. специяалист

КАОГ

Декларация

3

3/05.04.2021

Чл. 35, ал.1, т.2 – годишна

Виктория Маринова

Ст. експерт

УОСИРиЖП

Декларация

4

4/05.04.2021

Чл. 35, ал.1, т.2 – ежегодна

Мартина Румбаковска

Мл. експерт

ОЗСДиТ

Декларация

5

5/09.04.2021

Чл. 35, ал.1, т.2 – ежегодна

Юлия Митова

Гл. специалист

ТСУИПиЕ

Декларация

6

6/09.04.2021

Чл. 35, ал.1, т.2 – годишна

Ива Стефанова

Мл. експерт

ЕФПиП

Декларация

7

7/12.04.2021

Чл. 35, ал.1, т.2 – ежегодна

Латинка Ценкова – Иванова

Директор

Детска ясла

Декларация

8

8/21.04.2021

Чл. 35, ал.1, т.2 – ежегодна

Татяна Маринова

Директор

Детска градина „Еделвайс“

Декларация

9

9/21.04.2021

Чл. 35, ал.1, т.2 – ежегодна

Стефка Христова

Ст. експерет

ЕФПиП

Декларация

10

10/22.04.2021

Чл. 35, ал.1, т.2 – ежегодна

Цветина Чипева

Секретар на община

Общинска администрация

Декларация

11

11/26.04.2021

Чл. 35, ал.1, т.2 – ежегодна

Бистра Георгиева

Гл. специалист

КАОГ

Декларация

12

12/26.04.2021

Чл. 35, ал.1, т.2 – ежегодна

Иринка Иванова

Ст. специалист

ФСДБиЧР

Декларация

13

13/26.04.2021

Чл. 35, ал.1, т.2 – ежегодна

Йоана Матеева

Гл. специалист

ЕФПиП

Декларация

14

14/26.04.2021

Чл. 35, ал.1, т.2 – ежегодна

Веселка Донкова

Мл. експерт

КАОГ

Декларация

15

15/26.04.2021

Чл. 35, ал.1, т.2 – ежегодна

Светослав Николов

Инспектор

Звено „ОИ“

Декларация

16

16/26.04.2021

Чл. 35, ал.1, т.2 – ежегодна

Валентина Маринова

Ст. експерт

КАОГ

Декларация

17

17/28.04.2021

Чл. 35, ал.1, т.2 – ежегодна

Ивелина Ботева

Ст. експерт

ЕФПиП

Декларация

18

18/28.04.2021

Чл. 35, ал.1, т.2 – ежегодна

Марина Маринова

Мл. експерт

ЕФПиП

Декларация

19

19/28.04.2021

Чл. 35, ал.1, т.2 – ежегодна

Валентина Герчева

Управител

ЦСРИ

Декларация

20

20/29.04.2021

Чл. 35, ал.1, т.2 – ежегодна

Венета Златева

Ст. инспектор

ТСУИПиЕ

Декларация

21

21/29.04.2021

Чл. 35, ал.1, т.2 – ежегодна

Росина Герасимова

Началник отдел

КАОГ

Декларация

22

22/05.05.2021

Чл. 35, ал.1, т.2 – ежегодна

Цонка Муканова

Гл. специалист

КАОГ

Декларация

23

23/10.05.2021

Чл. 35, ал.1, т.2 – ежегодна

Елеонора Василева

Ст. експерт

ФСДБиЧР

Декларация

24

24/10.05.2021

Чл. 35, ал.1, т.2 – ежегодна

Ива Пенкова

Мл. експерт

ФСДБиЧР

Декларация

25

25/10.05.2021

Чл. 35, ал.1, т.2 – ежегодна

Добромир Пенков

Инспектор

Звено „ОИ“

Декларация

26

26/10.05.2021

Чл. 35, ал.1, т.2 – ежегодна

Капка Трифонова

Ст. експерт

ФСДБиЧР

Декларация

27

27/10.05.2021

Чл. 35, ал.1, т.2 – ежегодна

Веселка Черешовска

Гл. експерт

КАОГ

Декларация

28

28/10.05.2021

Чл. 35, ал.1, т.2 – ежегодна

Росица Иванова

Началник отдел

ОЗСДиТ

Декларация

29

29/10.05.2021

Чл. 35, ал.1, т.2 – ежегодна

Бистра Павлова

Гл. юрисконсулт

Общинска администрация

Декларация

30

30/10.05.2021

Чл. 35, ал.1, т.2 – ежегодна

Венцислава Василева

Мл. експерт

Общинска администрация

Декларация

31

31/10.05.2021

Чл. 35, ал.1, т.2 – ежегодна

Десислава Данаилова

Гл. инспектор

УОСИРиЖП

Декларация

32

32/10.05.2021

Чл. 35, ал.1, т.2 – ежегодна

Виктория Димитрова

Ст. експерт

УОСИРиЖП

Декларация

33

33/10.05.2021

Чл. 35, ал.1, т.2 – встъпителна

Виктория Георгиева

Гл. специалист

КАОГ

Декларация

34

34/10.05.2021

Чл. 35, ал.1, т.2 – ежегодна

Цветомир Симеонов

Ръководител звено

Общински гори

Декларация

35

35/10.05.2021

Чл. 35, ал.1, т.2 – ежегодна

Диана Димитрова – Тодорова

Ст. експерт

ФСДБиЧР

Декларация

36

36/11.05.2021

Чл. 35, ал.1, т.2 – ежегодна

Цецка Александрова

Ст. експерт

ОЗСДиТ

Декларация

37

37/11.05.2021

Чл. 35, ал.1, т.2 – ежегодна

Иван Гергов

Кметски наместник

с.Бойковец

Декларация

38

38/11.05.2021

Чл. 35, ал.1, т.2 – ежегодна

Ивайло Иванов

Началник отдел

ЕФПиП

Декларация

39

39/11.05.2021

Чл. 35, ал.1, т.2 – ежегодна

Любка Хаджиева

Ст. специалист

ТСУИПиЕ

Декларация

40

40/11.05.2021

Чл. 35, ал.1, т.2 – ежегодна

Марина Василева

Ст. специалист

ТСУИПиЕ

Декларация

41

41/11.05.2021

Чл. 35, ал.1, т.2 – ежегодна

Снежана Николова

Гл. специалист

ТСУИПиЕ

Декларация

42

42/11.05.2021

Чл. 35, ал.1, т.2 – ежегодна

Павлина Златарева

Директор

Детска градина „Слънчице“

Декларация

43

43/11.05.2021

Чл. 35, ал.1, т.2 – ежегодна

Васил Василев

Кметски наместник

с.Оселна

Декларация

44

44/11.05.2021

Чл. 35, ал.1, т.2 – ежегодна

Николай Йотов

Кметски наместник

С.Лъга

Декларация

45

45/11.05.2021

Чл. 35, ал.1, т.2 – ежегодна

Петя Йотова

Ст. специалист

КАОГ

Декларация

46

46/11.05.2021

Чл. 35, ал.1, т.2 – ежегодна

Цветелина Цакова

Кметски наместник

с.Лопян

Декларация

47

47/11.05.2021

Чл. 35, ал.1, т.2 – ежегодна

Лазар Василев

Секретар МКБППМН

Общинска администрация

Декларация

48

48/12.05.2021

Чл. 35, ал.1, т.2 – ежегодна

Детелина Николова

Кметски наместник

с.Ямна

Декларация

49

49/12.05.2021

Чл. 35, ал.1, т.2 – ежегодна

Христина Дочева

Гл. специалист

ТСУИПиЕ

Декларация

50

50/12.05.2021

Чл. 35, ал.1, т.2 – ежегодна

Марияна Николова – Димитрова

Началник отдел

ТСУИПиЕ

Декларация

51

51/12.05.2021

Чл. 35, ал.1, т.2 – ежегодна

Иванка Найденова

Ст. експерт

ОЗСДиТ

Декларация

52

52/12.05.2021

Чл. 35, ал.1, т.2 – ежегодна

Иван Йорданов

Кметски наместник

с.Брусен

Декларация

53

53/12.05.2021

Чл. 35, ал.1, т.2 – ежегодна

Таня Петкова

Ст. специалист

КАОГ

Декларация

54

54/12.05.2021

Чл. 35, ал.1, т.2 – ежегодна

Цветелина Петкова

Директор

Дом за стари хора

Декларация

55

55/12.05.2021

Чл. 35, ал.1, т.2 – ежегодна

Валерия Иванова

Ст. специалист

МДТ

Декларация

56

56/12.05.2021

Чл. 35, ал.1, т.2 – ежегодна

Нели Сейменарова

Началник отдел

ФСДБиЧР

Декларация

57

57/13.05.2021

Чл. 35, ал.1, т.2 – ежегодна

Детелин Петков

Ръководител звено

СИМФиС

Декларация

58

58/13.05.2021

Чл. 35, ал.1, т.2 – ежегодна

Калина Нинова

Кметски наместник

с.Рибарица

Декларация

59

59/13.05.2021

Чл. 35, ал.1, т.2 – ежегодна

Йоланта Недялкова

Управител

ЦОП

Декларация

60

60/13.05.2021

Чл. 35, ал.1, т.2 – ежегодна

Виолета Николова

Вътрешен одитор

Звено „ВО“

Декларация

61

61/13.05.2021

Чл. 35, ал.1, т.2 – ежегодна

Калинка Величкова

Ръководител звено

Звено „ВО“

Декларация

62

62/13.05.2021

Чл. 35, ал.1, т.2 – ежегодна

Иван Йотов

Гл. експерт

КАОГ

Декларация

63

63/14.05.2021

Чл. 35, ал.1, т.2 – ежегодна

Цветелина Маринова

Директор

Детска градина „Звънче“

Декларация

64

64/14.05.2021

Чл. 35, ал.1, т.2 – ежегодна

Владимир Иванов

Ръководител звено

Звено „ОИ“

Декларация

65

65/14.05.2021

Чл. 35, ал.1, т.2 – ежегодна

Евгения Симеонова – Генова

Гл. експерт

МДТ

Декларация

66

66/09.06.2021

Чл. 35, ал.1, т.2 – встъпителна

Никол Николова

Ст. специалист

МДТ

Декларация

67

67/15.06.2021г

Чл. 35, ал.1, т.2 – встъпителна

Марияна Димитрова

Ст. специалист

ТСУИПиЕ

Декларация