Категории

ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 г.

 

ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 г.