Категории

Бюджет 2021

БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ ЗА 2021 ГОДИНА И МЕСЕЧНИ ОТЧЕТИ

Списък документи
Проектобюджет 2021 Преглед
Отчет за кaсовото изпълнение на бюджета на общината към 31.01.2021 г. Преглед
Отчет за кaсовото изпълнение на бюджета на общината към 28.02.2021 г. Преглед
Бюджет 2021 Преглед
Отчет за кaсовото изпълнение на бюджета на общината към 31.03.2021 г. Преглед
Отчет за кaсовото изпълнение на бюджета на общината към 30.04.2021 г. Преглед
Тримесечни отчети 1-трм. Преглед
Капиталови разходи 2021 Преглед
Отчет за кaсовото изпълнение на бюджета на общината към 31.05.2021 г. Преглед
Капиталови разходи 05/2021 Преглед
Отчет за кaсовото изпълнение на бюджета на общината към 30.06.2021 г. Преглед
Капиталови разходи 06/2021 Преглед
Тримесечни отчети 2-трм. Преглед
справки към 2-ро трим.2021 Преглед
Отчет за кaсовото изпълнение на бюджета на общината към 31.07.2021 г. Преглед
Капиталови разходи 07/2021 Преглед
Отчет за кaсовото изпълнение на бюджета на общината към 31.08.2021 г. Преглед
Капиталови разходи 08/2021 Преглед
Отчет за кaсовото изпълнение на бюджета на общината към 30.09.2021 г. Преглед
Капиталови разходи 09/2021 Преглед
Отчет за кaсовото изпълнение на бюджета на общината към 30.10.2021 г. Преглед
Капиталови разходи10/2021 Преглед
Отчет за кaсовото изпълнение на бюджета на общината към 30.11.2021 г. Преглед
Капиталови разходи11/2021 Преглед
Отчет за кaсовото изпълнение на бюджета на общината към 31.12.2021 г. Преглед
Капиталови разходи12/2021 Преглед