Категории

Е-УСЛУГИ

                           ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ

 

 

Електронни услуги, предоставяни от община Етрополе са достъпни чрез ПИК код от НАП  или от НОИ (изваждането им е безплатно от съответната структура) или чрез Квалифициран електронен подпис (КЕП).  

 

Единен модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни услуги

 

Електронната услуга се заявява чрез попълване от заявителя на изискваните за услугата форма-заявление и съпътстващи документи. Заявлението се подава чрез портала eGov.bg

 

Система за сигурно електронно връчване

 

Чрез Системата за сигурно електронно връчване можете да връчите или получите документ от общинска администрация Етрополе. Изисква се ПИК код от НАП или от НОИ, или Квалифициран електронен подпис.