Категории

Бюджет 2020

БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ ЗА 2020 ГОДИНА И МЕСЕЧНИ ОТЧЕТИ

Списък документи
изплатени КС-2020 Преглед
Тримесечни отчети 4-трм. Преглед
Отчет за кaсовото изпълнение на бюджета на общината към 31.12.2020 г Преглед
Тримесечни отчети 3-трм. Преглед
Отчет за кaсовото изпълнение на бюджета на общината към 31.10.2020 г. Преглед
Отчет за кaсовото изпълнение на бюджета на общината към 30.09.2020 г. Преглед
Отчет за кaсовото изпълнение на бюджета на общината към 30.11.2020 г. Преглед
Отчет за кaсовото изпълнение на бюджета на общината към 31.08.2020 г. Преглед
Отчет за кaсовото изпълнение на бюджета на общината към 30.07.2020 г Преглед
Тримесечни отчети 2-трм. Преглед
Отчет за кaсовото изпълнение на бюджета на общината към 30.06.2020 г. Преглед
Тримесечни отчети 1-трм. Преглед
Отчет за кaсовото изпълнение на бюджета на общината към 31.05.2020 г. Преглед
Отчет за кaсовото изпълнение на бюджета на общината към 30.04.2020 г. Преглед
Отчет за кaсовото изпълнение на бюджета на общината към 31.03.2020 г. Преглед
БЮДЖЕТ 2020 Преглед
Отчет за кaсовото изпълнение на бюджета на общината към 29.02.2020 г. Преглед
Отчет за кaсовото изпълнение на бюджета на общината към 31.01.2020 г. Преглед
ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2020 Преглед