Категории

СЪОБЩЕНИЯ по чл.32 от ДОПК

 

Дата: 11.12.2019 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ВРЪЧВАНЕ ПО ЧЛ. 32 ОТ ДОПК

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при Община Етрополе, пл. “Девети септември” № 1, информационен салон, ст.4 за връчване на АКТ за установяване на задължение по декларация на основание чл. 107, ал. 3 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ /Акт/, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчен.

№ и дата на Акт

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

Вид на задължението

1.

0088-1/11.10.2019г

ИВАН ЦВЕТАНОВ СТАНКОВ

Гр. Етрополе, ул. „Никола Михайлов №17

Д-к МПС, ДНИ, ТБО

2.

002-F-1/07.11.2019

ЕТ „Иван Иванов-НАВИ“

Гр. Етрополе, ул. „Максим Горки“ №5

Д-к МПС, ДНИ, ТБО

3.

0064-1/08.10.2019г

Пламен Пенчев Неев

Гр. Етрополе, ул. „Любен Каравелов“ №3

Данък МПС

4.

0034-1/07.10.2019г

Петър Кирилов Петров

Гр. Етрополе, ул. „Никола Михайлов“ №35

ДНИ, ТБО

5.

0109-1/15.10.2019г

Николай Станев Станев

Гр. Етрополе, кв. ОСЕМ, бл.  №31, ап.14

Д-к МПС

6.

0065-1/08.10.2019г

Светослав Димитров Михайлов

Гр. Етрополе, ул. „Пролет“ № 24

Д-к МПС

7.

003-F-1/07.11.2019г

ВАС МИТ  ЕООД

Гр. Етрополе, ул. „Христо Ботев“ № 9

ДНИ, ТБО

8.

002-1/02.10.2019г

Красимир Маринов Каменов

Гр. Етрополе,бул. „Руски“ №188, вх.В, ап.3

ДНИ, ТБО

9.

0087-1/11.10.2019г

Марко Христов Цачев

Гр. Етрополе, ул. „Никола Михайлов“ №50

ДНИ, ТБО, Д-к МПС

10.

004-F-1/07.11.2019

ЕТ „Илиян Илиев-Сирмата“

Гр. Етрополе, ул. „Победа“ №17

Д-к МПС, ДНИ, ТБО

11.

0117-1/15.10.2019г

Станислав Красимиров Асенов

Гр. Етрополе, бул. „Руски“ №188, вх. А,ап.2

ДНИ, ТБО

12.

0058-1/08.10.2019г

Румен Ненов Русев

Гр. Етрополе, кв. ОСЕМ, бл.  №23, вх.А,ап.1

Д-к МПС

13.

0069-1/08.10.2019г

Иван Александров Александров Цачев

Гр. Етрополе, ул. „Лековец“ № 8

 Д-к МПС

14.

0082-1/11.10.2019г

Христо Цветков Манчев

Гр. Етрополе, ул. „Млада гвардия“ № 17

ДНИ, ТБО, Д-к МПС

15.

0019-1/04.10.2019г

Никола Петков Геловски

Гр. Етрополе, бул. „Партизански“ № 17

ДНИ, ТБО

16.

0067-1/10.10.2019г

Маргарита Боянова Георгиева-Николова

Гр. Етрополе, ул. „Христо Ботев“ № 8

ДНИ, ТБО, Д-к МПС

17.

0089-1/11.10.2019г

Гергина Душкова Станкова

Гр. Етрополе, ул. „Руски“№ 188,вх. В, ап.3

ДНИ, ТБО

Поставено на дата: 11.12.2019 г.