Категории

Избори за членове на Европейския парламент 2019

Избори за членове на Европейския парламент 2019

 


Избори за членове на Европейския парламент 2019 /Разяснителна кампания/Видеоклипове

 


 

                                                               С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Гласуване  с подвижна избирателна кутия в изборите за членове на Европейския парламент от        Република България на 26 май 2019г.


        Избиратели с трайни увреждания, могат да гласуват и с подвижна избирателна кутия, като заявява желанието си в писмена форма, чрез заявление по образец (Приложение №16-ЕП от изборните книжа).
Заявленията за вписване в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия  се подават до кмета на общината/кметството/кметския наместник. Заявленията са саморъчно подписани и може да бъдат подадени от упълномощено лице или изпратени по пощата, факс или електронно заявление със същото съдържание през интернет страницата на общината. Към тях се прилагат: копие от документи от ТЕЛК, НЕЛК или медицинска епикриза за здравословното им състояние, които установяват, че заболяването на избирателя е причинило такива увреждания, които не му позволяват да напусне дома си и да се придвижи до избирателната секция самостоятелно или с друго помощно средство.
       Заявленията (Приложение №16-ЕП от изборните книжа) се подават, както следва:
   - за Етрополе - в деловодството, етаж – I-ви в сградата на община Етрополе;
   - за населените места от общината - в кметствата и кметските наместничества;
  
 
   Краен срок за подаване на заявленията за гласуване с подвижна избирателна кутия – 11.05.2019г.


 

Сайта на Главна Дирекция „Гражданска регистрация и Административно обслужване” към Министерството на регионалното развитие и благоустройство, за справки в избирателните списъци  е активен.

Сайта е достъпен на адрес:  http://www.grao.bg/elections/

Чрез сайта може:

- Да се прави справка по ЕГН или адрес за номера на избирателната секция и мястото за гласуване.

- Да се подаде искане за гласуване по настоящ адрес по електронен път.

Тази услуга е достъпна след идентификация с електронен подпис и е предназначена както за гражданите, така и за общинските администрации.

-Да се регистрира удостоверение за гласуване на друго място по електронен път.

Тази услуга е достъпна след идентификация с електронен подпис и е предназначена както за гражданите, така и за общинските администрации.

- Да се информирате за секциите и местата за гласуване


 

 

Списък документи
Дата:14.05.2019-Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. Преглед
Дата:10.05.2019-Обучение на СИК – във връзка с произвеждането на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019 Преглед
Дата:09.06.2019-Секция за гласуване хора с увреждания Преглед
Дата:09.06.2019-Заповед забрана на алкохол Преглед
Дата:02.05.2019-Приложение № 16- ЕП Преглед
Дата:02.05.2019-С Ъ О Б Щ Е Н И Е до избирателите от 17/с. Брусен/ и 19 /с. Лъга/ избирателни секции Преглед
Дата:23.04.2019-Заповед за агитационните материали Преглед
Дата:12.04.2019-ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДА НА КОНСУЛТАЦИИ ЗА ФОРМИРАНЕ СЪСТАВИТЕ НА СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ /СИК/ Преглед
Дата:11.04.2019-ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. Преглед
Дата:09.04.2019-Заповед за обявяване на избирателните списъци за Евроизборите на 26 май 2019 г.в община Етрополе Преглед
Дата:20.03.2019- Заповед за образуване на избирателните секции за предстоящите избори за Европейския парламент на 26.05.2019 Преглед