Категории

Бюджет 2019

БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ ЗА 2019 ГОДИНА И МЕСЕЧНИ ОТЧЕТИ

Списък документи
изплатени 2019 Преглед
Одитен доклад за извършен финансов одит за 2019 Преглед
Отчет за кaсовото изпълнение на бюджета на общината към 31.12.2019 г. Преглед
Отчет за кaсовото изпълнение на бюджета на общината към 30.11.2019 г. Преглед
Тримесечни отчети-3 трим. Преглед
Отчет за кaсовото изпълнение на бюджета на общината към 31.10.2019 г. Преглед
Отчет за кaсовото изпълнение на бюджета на общината към 30.09.2019 г. Преглед
Отчет за кaсовото изпълнение на бюджета на общината към 31.08.2019 г. Преглед
Отчет за кaсовото изпълнение на бюджета на общината към 31.07.2019 г. Преглед
ГОДИШЕН ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ КЪМ 31.12.2018 Г. Преглед
Тримесечни отчети-2 трим. Преглед
Отчет за кaсовото изпълнение на бюджета на общината към 30.06.2019 г. Преглед
Отчет за кaсовото изпълнение на бюджета на общината към 31.05.2019 г. Преглед
Отчет за кaсовото изпълнение на бюджета на общината към 30.04.2019 г. Преглед
Тримесечни отчети-1 трим. Преглед
Отчет за кaсовото изпълнение на бюджета на общината към 31.03.2019 г. Преглед
Отчет за кaсовото изпълнение на бюджета на общината към 28.02.2019 г. Преглед
Отчет за кaсовото изпълнение на бюджета на общината към 31.01.2019 г. Преглед
БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ ЗА 2019 ГОДИНА Преглед