Категории

Публичен регистър ЗПКОНПИ

Публичен регистър на декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ-2022

                                         &...

Прочети ...

Публичен регистър ЗПКОНПИ-2019

  ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР на декларациите по чл.35 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество в общинска администрация - Етрополе № по ред Входящ № и дата на представяне Вид на ...

Прочети ...

Публичен регистър по чл.35 от ЗПКОНПИ към 30.06.2021г.

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР на декларациите по чл.35 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество в общинска администрация - Етрополе   № по ред Входящ № и дата на представяне Вид...

Прочети ...

Публичен регистър ЗПКОНПИ-2020

  ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР на декларациите по чл.35 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество в общинска администрация - Етрополе № по ред Входящ № и дата на представяне Вид на ...

Прочети ...

Публичен регистър ЗПКОНПИ-2018

   ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР на декларациите по чл.35 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество в общинска администрация - Етрополе № по ред Входящ № и дата на представяне В...

Прочети ...