Категории

Публичен регистър ЗПКОНПИ

Публичен регистър ЗПК-2024г.

    Ивайло Георгиев - Заместник-кмет - Декларация за промяна в обстоятелствата   Паолина Цанова - Заместник-кмет - Декларация за промяна в обстоятелствата   Камелия Кънчева - Главен архитект - Деклара...

Прочети ...

Публичен регистър ЗПКОНПИ-2023

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР на декларациите по чл.35 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество в общинска администрация - Етрополе № по ред Входящ № и дата на представяне Вид на декларац...

Прочети ...

Публичен регистър ЗПКОНПИ-2022

                                         &...

Прочети ...

Публичен регистър ЗПКОНПИ-2021

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР на декларациите по чл.35 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество в общинска администрация - Етрополе   № по ред Входящ № и дата на представяне Вид...

Прочети ...

Публичен регистър ЗПКОНПИ-2020

  ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР на декларациите по чл.35 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество в общинска администрация - Етрополе № по ред Входящ № и дата на представяне Вид на ...

Прочети ...

Публичен регистър ЗПКОНПИ-2019

  ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР на декларациите по чл.35 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество в общинска администрация - Етрополе № по ред Входящ № и дата на представяне Вид на ...

Прочети ...

Публичен регистър ЗПКОНПИ-2018

   ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР на декларациите по чл.35 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество в общинска администрация - Етрополе № по ред Входящ № и дата на представяне В...

Прочети ...