Категории

Бюджет 2018

БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ ЗА 2018 ГОДИНА И МЕСЕЧНИ ОТЧЕТИ

Списък документи
БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ ЗА 2018 ГОДИНА Преглед
Отчет за кaсовото изпълнение на бюджета на общината към 31.01.2018 г. Преглед
Отчет за кaсовото изпълнение на бюджета на общината към 28.02.2018 г. Преглед
Отчет за кaсовото изпълнение на бюджета на общината към 31.03.2018 г. Преглед
Тримесечни отчети-1 трим. Преглед
Отчет за кaсовото изпълнение на бюджета на общината към 30.04.2018 г. Преглед
Отчет за кaсовото изпълнение на бюджета на общината към 31.05.2018 г. Преглед
Отчет за кaсовото изпълнение на бюджета на общината към 30.06.2018 г. Преглед
Отчет за кaсовото изпълнение на бюджета на общината към 31.07.2018 г. Преглед
Отчет за кaсовото изпълнение на бюджета на общината към 31.08.2018 г. Преглед
Тримесечни отчети-2 трим. Преглед
ГОДИШЕН ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ КЪМ 31.12.2017 Г. Преглед
Тримесечни отчети-3 трим. Преглед
Отчет за кaсовото изпълнение на бюджета на общината към 30.09.2018 г. Преглед
Отчет за кaсовото изпълнение на бюджета на общината към 31.10.2018 г. Преглед
Отчет за кaсовото изпълнение на бюджета на общината към 30.11.2018 г. Преглед
Отчет за кaсовото изпълнение на бюджета на общината към 31.12.2018 г. Преглед
Тримесечни отчети-4 трим. Преглед
изплатени КС-2018 Преглед