Категории

Бюджет 2018

БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ ЗА 2018 ГОДИНА И МЕСЕЧНИ ОТЧЕТИ

Списък документи
изплатени КС-2018 Преглед
Тримесечни отчети-4 трим. Преглед
Отчет за кaсовото изпълнение на бюджета на общината към 31.12.2018 г. Преглед
Отчет за кaсовото изпълнение на бюджета на общината към 30.11.2018 г. Преглед
Отчет за кaсовото изпълнение на бюджета на общината към 31.10.2018 г. Преглед
Отчет за кaсовото изпълнение на бюджета на общината към 30.09.2018 г. Преглед
Тримесечни отчети-3 трим. Преглед
ГОДИШЕН ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ КЪМ 31.12.2017 Г. Преглед
Тримесечни отчети-2 трим. Преглед
Отчет за кaсовото изпълнение на бюджета на общината към 31.08.2018 г. Преглед
Отчет за кaсовото изпълнение на бюджета на общината към 31.07.2018 г. Преглед
Отчет за кaсовото изпълнение на бюджета на общината към 30.06.2018 г. Преглед
Отчет за кaсовото изпълнение на бюджета на общината към 31.05.2018 г. Преглед
Отчет за кaсовото изпълнение на бюджета на общината към 30.04.2018 г. Преглед
Тримесечни отчети-1 трим. Преглед
Отчет за кaсовото изпълнение на бюджета на общината към 31.03.2018 г. Преглед
Отчет за кaсовото изпълнение на бюджета на общината към 28.02.2018 г. Преглед
Отчет за кaсовото изпълнение на бюджета на общината към 31.01.2018 г. Преглед
БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ ЗА 2018 ГОДИНА Преглед