Категории

Общински план за развитие 2014-2020

Списък документи
Доклад за резултатите от последваща оценка на изпълнението на Общински план за развитие на Община Етрополе 2014-2020г. Преглед
Годишен доклад за наблюдението на изпълнението за 2020 г. на Общински план за развитие на Община Етрополе 2014-2020 г. Преглед
ГОДИШЕН ДОКЛАД за наблюдението на изпълнението за 2019г. на Общински план за развитие на Община Етрополе 2014 – 2020г. Преглед
ГОДИШЕН ДОКЛАД за наблюдението на изпълнението за 2018 г. на Общински план за развитие на Община Етрополе 2014 – 2020 г. Преглед
МЕЖДИННА ОЦЕНКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020г. Преглед
ГОД.доклад 2016 Преглед
ГОДИШЕН ДОКЛАД за наблюдение изпълнението за 2015 г.на Общински план за развитие на Община Етрополе 2014 – 2020г.;приет с Решение № 132 от 27.06.2016 г., протокол 11 Преглед
МЕТОДИКА ЗА МОНИТОРИНГ ВЪРХУ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКИ В ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ Преглед
МЕТОДИКА ЗА УПРАВЛЕНИЕ, КОНТРОЛ И ОЦЕНКА НА ПЛАНОВИЯ ПРОЦЕС И РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПЛАНОВИТЕ ДОКУМЕНТИ В ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ Преглед
ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2014-2020 Преглед