Категории

Административни услуги "Местни данъци и такси"

Списък документи
Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от ЗМДТ за притежавано пътно превозно средство, с изключение на леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона Преглед
Декларация по чл. 117 от Закона за местните данъци и такси Преглед
Декларация по чл. 71, т. 1 от ЗМДТ Преглед
Декларация по чл. 61х от ЗМДТ за облагане Преглед
Декларация по чл. 14, ал. 2 от ЗМДТ за необходимите данни за определяне на данъка върху недвижимите имоти на новопостроена сграда завършена в груб строеж и на самостоятелните обекти Преглед
Декларация за отписване на МПС Преглед
Данъчна декларация по чл. 61р, ал. 5 от ЗМДТ за облагане с туристически данък Преглед
Данъчна декларация по чл. 61н от ЗМДТ за облагане с патентен данък Преглед
Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от ЗМДТ за притежавано плавателно средство Преглед
Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от ЗМДТ за притежаване на лек или товарен автомобил с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона Преглед
Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от ЗМД за притежавано въздухоплавателно средство Преглед
Данъчна декларация по чл. 49, ал. 3 от ЗМД за облагане с данък при безвъзмездно придобиване на имущества Преглед
Данъчна декларация по чл. 32, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси за облагане с данък върху наследствата Преглед
Данъчна декларация по чл. 27 от Закона за местните данъци и такси за освобождаване от данък върху недвижимите имоти или за ползване на данъчно облекчение Преглед
Данъчна декларация по чл. 14, ал. 1, ал. 4, ал. 5 и ал. 6 от Закона за местните данъци и такси за облагане с данък върху недвижимите имоти Преглед
Искане на основание чл. 87, ал.11 от ДОПК за служебно предоставяне на информация за наличие или липса на задължения на лицата с изключение на задължения по невлезли в сила актове, както и разсрочени, отсрочени или обезп Преглед