Категории

с. Лопян

с. Лопян

Кмет на  с.Лопян 

Цветелина Петкова Цакова

телефон 07102- 2327

http://www.lopyan.com

Село Лопян се намира в подножието на северните склонове на Средна Стара планина – на североизток от гр. Етрополе и на запад от гр. Тетевен. Административно се числи  към Софийски окръг. В миналото, преди 09.09.1944 г. е било в Плевенски окръг, а преди и през време на Турското робство се е числяло към Ловешки окръг и Ловешкото воеводство. Селата Лопян и Ямна имат едно общо землище. Село Ямна е било махала на Лопян. Същото е младо селище, заселено на сегашното си местоположение след освобождението на България от турско робство и главно в началото на ХХ век и след Първата Световна Война. Ямна е обособено като селище през 1964 г.
Теренът в голямата си част на землището е планински и полупланински, съвсем малка част е равнинен – под селото.
Най-високата част над морското равнище е върхът Свещи плаз, 1889 м., а най-ниската е местността Лъга, към 400-450 м. Селото има средна надморска височина около 500 м., а землището – 1000 м.

 За повече информация: http://www.lopyan.com