Категории

Населени места

с. Брусен

Кмет на с. Брусен ИВАН НИКОЛОВ ЙОРДАНОВтелефон 07103 -2221Село Брусен се намира в полите на Стара планина, на границата между Етрополския и Тетевенския Балкан, на 18 км североизточно от Етрополе и на 96 км от София. Брусен е едно от най-живоп...

Прочети ...

с. Бойковец

Кметски наместник с.БойковецТаня Георгиевателефон 0876737529В Бойковец има много природни забележителности. Над селото е разположена местността Шиндарник а. Едно от най-известните места е Въртешката, където са се провеждали боеве за освобождаванет...

Прочети ...

с. Лопян

Кмет на  с.Лопян Цветелина Петкова Цакователефон 07102- 2327http://www.lopyan.comСело Лопян се намира в подножието на северните склонове на Средна Стара планина – на североизток от гр. Етрополе и на запад от гр. Тетевен. Администра...

Прочети ...

с. Лъга

Кмет на с. Лъга Николай Найденов Йотовтелефон 07104-2320Село Лъга се намира на 5 км североизточно от град Етрополе. Селото е разположено в планински район, по живописното дефиле на р. Малък Искър, в полите на Етрополска Стара планина.

Прочети ...

с. Рибарица

Кмет на с. Рибарица КАЛИНА МЛАДЕНОВА НИНОВАтелефон 0720 6 2242

Прочети ...

с. Ямна

Кмет на с. Ямна ДЕТЕЛИНА ВАСИЛЕВА НИКОЛОВАтелефон 07106 - 2320Село Ямна се намира в Стара планина, на 10 km източно от град Етрополе и на толкова северно от връх Свищи плаз. През Ямна се минава, ако от Етрополе се тръгне за Дивчовото или по а...

Прочети ...

с. Малки Искър

Кмет на кметство село Малки Искър Марин Цветков Мариновтелефон 07105 -2221Селото е образувано през 1963 г. след сливането на населените места Лопянски ханове (част от с. Лопян) и Хановете (Брусенски ханове - част от с. Брусен

Прочети ...