Категории

ДЯ "Патиланци"

ДЯ "Патиланци"

Детска ясла "Патиланци"

На 1-ви март 1967 г. при тържествена обстановка е открита сградата на детската ясла и се приемат 105 деца на възраст до 3 години. Утвърдено е детската ясла да носи името на антифашистката от отряда „Чавдар”, героинята от „Стублешката река” в Лопянската гора – Калина Вескова /убита на 24.07.1944г./

Нуждите на населението не са задоволени. Има много млади семейства с малки деца. Затова през 1977г. се разкрива допълнително една група детска ясла, като за тази цел са предоставени два апартамента от ръководството на строителната организация.

От 27.11.2012г. на сесия на Общински съвет, детска ясла „Калина Вескова” е преименувана в ЦДЯ „Патиланци”.

От създаването до наши дни детската ясла работи с утвърдени традиции в отглеждането и възпитанието на децата от ранна детска възраст. Днес детската ясла работи с три групи, а за малките слънчица се грижи високо квалифициран персонал от директор, педагог, медицински сестри и детегледачки.

Детската ясла разполага с методичен кабинет, в който се съхранява педагогическа литература, оперативен и демонстративен материал, различни видове кукли за театър, табла, картини за занимания, DVD.

Двора с богата зеленина и съоръжения за игри спомагат за развитието на моториката на децата. Вътре в помещенията децата играят със строителни и сюжетни играчки, които се обновяват с помощта на дарители и родители.

Празниците са особено значими за ДЯ „Патиланци”. Всички заедно с много желание и любов към децата се потапят в атмосферата на Дядо Коледа, Баба Марта, Осми март, Денят на детето.

Гордост за детското заведение е участието на медицинските сестри и детегледачките в куклените театри, които доставят особена наслада на малките палавници.

Старанието на екипа е насочено към:

- опазване и укрепване на детското здраве чрез осигуряване правилно и пълноценно хранене и закаляване;
- развитие на основните движения и навици за правилното тяло държание, поддържане на жизненост и бодрост на децата;
- изграждане на елементарни културно-хигиенни навици;
- разширяване на представите на децата за околната действителност чрез търсене на характерните белези на предметите и задоволяване на тяхната любознателност;
- развитие и усъвършенстване на детската реч – правилно звукопроизношение, обогатяване на детския речник, изграждане на навици за логически свързана реч;
- възпитание в любов и уважение към семейството, екипа в ДЯ и хората;
- развитие интересите на децата към изобразително изкуство, музика, литература и стимулиране на творческите им изяви. Възпитаване на естетически чувства.