Категории

ЦДГ "Еделвайс"

ЦДГ "Еделвайс"1. Кои сме ние?!

Създадена с много любов през ноември 1965 година ЦДГ№2”Мария Мишева”, от 27.11.2012г. ЦДГ”Еделвайс” е една от трите детски градини в гр.Етрополе.

Вече 48 години в нея грижовни учители и лели възпитават, отглеждат и обучават деца от 3-7 годишна възраст.С работата си те са извоювали авторитета на ДГ и признанието на родители и деца. През изминалите години тук са работили хора, дали своя принос за изграждане на традициите в ДГ. Работещите сега в ЦДГ”Еделвайс” продължават тези традиции, като внасят и нови идеи за осъществяване на образователната мисия и цели в името на децата, за поддържане на доброто име на детското заведение и превръщането му в лидер сред детските градини в нашия град, в страната , в европейското пространство.

- ЦДГ „Еделвайс” се състои от 7/седем/ групи, в това число:

- една седмична;
- една полудневна;
- пет целодневни.

В детската градина се обучават и възпитават 171деца,от които 82деца подлежат на задължителна предучилищна подготовка - 5г.- 36 деца, 6г.-46 деца.

- ЦДГ”Еделвайс” работи за щастието на всички деца” ,

ДЕЦАТА!

Тези чудесни създания,събрали усмивките на пъстроцветната дъга!Колко ли обич може да побере едно детско сърчице,колко ли радост могат да обгърнат две детски ръчички,колко ли надежда могат да уловят две питащи очички?Как се описва любовта, бликаща от детските сърчица?Как се събира радостта,докоснала невероятният им детски свят?!!!!......... затова

- Мотото на ЦДГ”Еделвайс” е „Чудесата – това са децата”

2. Какво предлагаме?

Материално - техническа база

Сградата на ЦДГ”Еделвайс” е специално построена за ДГ на 3 етажа, с 6 групи -просторни занимални, стаи за игри и занимания, самостоятелни спални помещения, санитарни възли, методични кабинети, самостоятелен кухненски блок, перално и сушилно помещение, локално парно отопление, лекарски кабинет, дирекции.Разполагаме с просторен двор - 8 декара, с обособени площадки за игра за всяка група, открит басейн.

Кадрова политика

В ДГ работи високо квалифициран педагогически персонал,който непрекъснато се усъвършенства и повишава професионалната си подготовка в крак с най-новите тенденции в предучилищното образование. Творчески и индивидуален подход към всяко дете и много, много любов,разбиране,уважение и зачитане личността на всяко едно от тях. Помощно –обслужващият персонал в ДГ също е изключително отговорен и всеотдаен. Всеки ден в детското заведение присъства и медицинско лице,което се грижи за здравето на децата и персонала. Работата в ДГ е комплексна.Наша отговорност е опазване живота и здравето на децата,както и тяхното обучение, възпитание и личностно развитие.

Стремим се да създадем атмосфера за емоционално благополучие и комфорт на децата и да превърнем ДГ в желана и интересна среда за посещение.

Приоритети и насоки на работа в ДГ

1. Активен подход към социализацията на децата.
2. Откриване и стимулиране на образователния потенциал на всяко дете.
3. Осъществяване на плавен преход от ДГ към училище.
4. Възпитаване на деца-творци, мислещи,образовани, самостоятелни, с уникална индивидуалност.
5. Непрекъснат контакт,допир и съприкосновение с природата.

Чрез игра, труд , обучение в ДГ се реализират основните направления:     

Български език и литература
Математика
Изобразителни дейности
Физическа култура
Природен свят
Социален свят
Конструктивно-технически дейности
Музикална дейност
Игрова култура
Безопасност на движението по пътищата- БДП

Над държавните образователни изисквания нашата детска градина предлага:

- занимания по народни танци
- занимания по английски език
- занимания по таеокуон-до
- занимания по детски планетариум
- един път месечно куклен театър от професионални артисти.

Празници и развлечения в ДГ

Те са важен момент от живота на децата, носещ невероятни емоции и преживявания на децата, радост и удоволствие,както на децата, така и на техните родители.Празниците и развлеченията развиват творческия потенциал и театрални способности у децата, оценъчното и емоционално отношение към народните празници, обичаи и традиции, формира естетически вкус и отношение, нравствени норми на поведение.

Тук всеки ден е Празник!

Проекти – ДГ участва и в европейски Проекти

Реализиран Проект по енергийна ефективност - подмяна на дограма, саниране, изцяло подновена парна инсталация, соларни панели.

Предстоят – Проект за реконструкция и обновяване на дворното пространство

Проект „Обичам природата и аз участвам”

Ако искате вашите деца да растат щастливи и спокойни- доверете ни се!

www.edelvais.etropolebg.com

Адрес: гр. Етрополе кв. 8
тел: 0720-6-22 44; 0720-6-23 36
GSM: 0887098860

Директор - Татяна Асенова Маринова
Счетоводител - Ценка Димитрова Маринова
Домакин – Виолета Борисова Стефанова