Категории

ОУ "Христо Ботев"

ОУ "Христо Ботев"

Като наследници на Етрополската книжовно- просветна школа и образователна традиция, продължаваме по пътя на нашите учители към овладяване на общочовешките знания, национални и местни добродетели и кутура.

В ОУ ”Христо Ботев” се обучават и възпитават ученици от първи до осми клас.

1. ОУ”Христо Ботев”- гр.Етрополе е училище с европейска ориентация и стил на преподаване.
2. Обучението в ОУ”Христо Ботев”- гр.Етрополе осигурява качествена подготовка-гарант за бъдеща успешна реализация.
3. Продължавайки Етрополската образователна традиция екипът от висококвалифицирани учители осигурява съвременни педагогически практики.
4. Възпитаниците на ОУ”Христо Ботев”- гр.Етрополе заемат призови места на олимпиади, конкурси и състезания.
5. ОУ “Христо Ботев” – гр. Етрополе работи по различни проекти съвместно с български и чуждестранни организации
6. ОУ “Христо Ботев” – гр. Етрополе осигурява на своите ученици екскурзии, зимен и летен отдих, зелени училища.

От първи клас всички ученици изучават английски език.
От пети крас се осигурява обучение по втори чужд език:немски, руски, френски.
Възможност за ученицте от първи до осми клас за компютърно обучение в два кабинета:

гр. Етрополе, бул. ”РУСКИ” 110;

тел: 0720/ 620-14 - Директор

620-89/СЧЕТОВОДИТЕЛ/;

e-mail: etro_botev@abv.bg

http://etro-botev.com