Категории

Професионална гимназия

Професионална гимназия

По инициатива на Софийската търговско – индустриална камара през 1904 година е открито Окръжно столарско училище в гр. Етрополе. За това време то е второто такова в България. Основната цел е да се развие мебелната индустрия, като се използва местен дървен материал. stol.uch

През 1959 година към Професионалното-техническото училище по дървообработване се открива сградостроителен отдел, а от 1963 година се обособява в самостоятелно Средно професионално-техническо училище по сградостроителство. Като две отделни училища съществуват до 2008 година. След което, със заповед на Министъра на МОМН училищата са преобразувани в Професионална гимназия.

Специалностите, които се изучават в училището са:

Пътностроителна техника, професия „Монтьор на транспортна техника”, срок на обучение 4 години, дневна форма, прием – след завършено основно образование
След успешно завършване на обучението учениците придобиван:
Диплома за средно образование
Свидетелство за втора степен на професионална квалификация
Правоспособност за машинист на пътностроителна техника
Водач на МПС – категория „Ткт” и „В”

 

Електрически инсталации, професия „Електромонтьор”, срок на обучение – 4 години, дневна форма, прием – след завършено основно образование

След успешно завършване на обучението учениците придобиван:
Диплома за средно образование
Свидетелство за втора степен на професионална квалификация

Производство на мебели, професия „Оператор в дървообработването” , срок на обучение - 4 години, дневна форма, прием – след завършено основно образование.

След успешно завършване на обучението учениците придобиван:
Диплома за средно образование
Свидетелство за втора степен на професионална квалификация

Част от часовете по учебна и производствена практика се провеждат във фабрика „Медикет”, „MMotors”, „ВАС – МИТ” „Електроснабдяване”,РК„Елаците-МЕД”АД.
Голяма част от завършилите ученици се реализират  професионално в тези предприятия.

В училището има прием в самостоятелна форма на обучение.

От учебната 2013/2014 година в училището ще има прием в задочна форма на обучение.

Към училището функционира общежитие, в което е осигурена храна. Има организиран транспорт, както за пътуващите ученици от община Етрополе, така и за тези от съседни общини.

Адрес: гр. Етрополе, обл.Софийска, бул. „Руски” № 194,

телефони:
0720/ 623-48 - директор,
0720/ 660-11 - счетоводител,
0720/ 650-08 телефон – факс

e-mail:
pg_etropole@abv.bg