Категории

Бюджет 2015

БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ ЗА 2015 ГОДИНА И МЕСЕЧНИ ОТЧЕТИ

Списък документи
БАЛАНС 31.12.2015 г. Преглед
Отчет за кaсовото изпълнение на бюджета на общината към 31.12.2015 г. Преглед
Отчет за кaсовото изпълнение на бюджета на общината към 30.11.2015 г. Преглед
Отчет за кaсовото изпълнение на бюджета на общината към 31.10.2015 г. Преглед
Отчет за кaсовото изпълнение на бюджета на общината към 30.09.2015 г. Преглед
Отчет за кaсовото изпълнение на бюджета на общината към 31.08.2015 г. Преглед
Отчет за кaсовото изпълнение на бюджета на общината към 31.07.2015 г. Преглед
Отчет за кaсовото изпълнение на бюджета на общината към 30.06.2015 г. Преглед
Отчет за кaсовото изпълнение на бюджета на общината към 31.05.2015 г. Преглед
Отчет за кaсовото изпълнение на бюджета на общината към 30.04.2015 г. Преглед
Отчет за кaсовото изпълнение на бюджета на общината към 31.03.2015 г. Преглед
Отчет за кaсовото изпълнение на бюджета на общината към 28.02.2015 г. Преглед
Отчет за кaсовото изпълнение на бюджета на общината към 31.01.2015 г. Преглед