Категории

Профил на купувача - Събиране на Оферти с обява

Изработване на работни проекти за обекти основни ремонти /рехабилитация/ на общински улици и пътища

ОБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП Предмет: Изработване на работни проекти за обекти основни ремонти /рехабилитация/ н...

15 Юни 2016   Преглед