Категории

Профил на купувача - Събиране на Оферти с обява

„Избор на изпълнител за специализирани услуги по изготвяне на тематично, експертно-методологическо

„Избор на изпълнител за специализирани услуги по изготвяне на тематично, експертно-методологическо, текстово, видео и интерактивно съдържание за ну...

13 Ноември 2020   Преглед

Ремонт и асфалтиране на части от улици в гр. Етрополе

  ПРЕДМЕТ: „Ремонт и асфалтиране на части от улици в гр. Етрополе: ул. „Софроний“ (в участъка от бул. „Партизански“ до ул. „Здравец“), ул. „Марийка...

29 Май 2020   Преглед

ИЗГРАЖДАНЕ НА ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ В ДГ „СЛЪНЧИЦЕ“, ГР. ЕТРОПОЛЕ, ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ“ ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ

ПРЕДМЕТ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ В ДГ „СЛЪНЧИЦЕ“, ГР. ЕТРОПОЛЕ, ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ“ ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ“   № НА ПРЕПИСКАТА В РЕГИС...

23 Март 2020   Преглед

ДОСТАВКА НА НОВ АВТОМОБИЛ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ, ПРИ УСЛОВИЯТА НА ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ

  ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ЧЛ. 186, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 20, АЛ. 3, Т.2 ОТ ЗОП, ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА С ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА:   ПРЕДМЕТ...

12 Март 2020   Преглед

ДОСТАВКА НА НОВ АВТОМОБИЛ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ, ПРИ УСЛОВИЯТА НА ФИНАНСОВ ЛИЗИН

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ЧЛ. 186, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 20, АЛ. 3, Т.2 ОТ ЗОП, ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА С ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА:ПРЕДМЕТ: „ДОС...

18 Февруари 2020   Преглед

Осигуряване на достъпна среда в сградата на Общинска администрация – Етрополе“ по Проект „Красива България

  ПРЕДМЕТ: „Осигуряване на достъпна среда в сградата на Общинска администрация – Етрополе“ по Проект „Красива България“   № НА ПРЕПИСКАТА В РЕГ...

21 Август 2019   Преглед

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ЧЛ. 186, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 20, АЛ. 3, Т.1 ОТ ЗОП, ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА С ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА

ПРЕДМЕТ: „Изкърпване на пътища и улици на територията на Община Етрополе”1.    Изкърпване на бул.“Партизански“, гр. Етрополе.2.    Изкърпване на ул...

26 Февруари 2019   Преглед

Рехабилитация на ул. „Александър Атанасов“, гр. Етрополе

ПРЕДМЕТ: „Рехабилитация на ул. „Александър Атанасов“, гр. Етрополе“№ НА ПРЕПИСКАТА В РЕГИСТЪРА НА АОП    КРАЕН СРОКза подаване на оферти     ДО 17:...

08 Октомври 2018   Преглед

Изготвяне на работен проект за обект: „Изграждане на нови горски пътища

ПРЕДМЕТ: „Изготвяне на работен проект за обект: „Изграждане на нови горски пътища за противопожарни нужди в землището на с. Брусен, община Етрополе...

10 Септември 2018   Преглед

Ремонт и асфалтиране на части от улици в гр. Етрополе

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ЧЛ. 186, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 20, АЛ. 3, Т.1 ОТ ЗОП, ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА С ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА:ПРЕДМЕТ: „Рем...

30 Юли 2018   Преглед