Категории

Профил на купувача - Процедури по ЗОП - Открита процедура

СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТИЗВОЗВАНЕ НА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ И ПОЧИСТВАНЕ НА МЕСТАТА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ЧЛ. 73, АЛ. 1  ОТ ЗОП, ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА:    ПРЕДМЕТ: "СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТ...

11 Март 2020   Преглед

Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци от територията на община Етрополе и почистване на местата за обществено ползване

  ПРЕДМЕТ:  “Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци от територията на община Етрополе и почистване на местата за обществено ползв...

22 Март 2018   Преглед

Реконструкция на участъци от главни канализационни клонове на територията на град Етрополе

Предмет: Реконструкция на участъци от главни канализационни клонове на територията на град Етрополе № НА ПРЕПИСКАТА В РЕГИСТЪРА НА АОП  00099-2017-...

18 Август 2017   Преглед