Категории

Профил на купувача - Процедури по ЗОП - Публично състезание

Въвеждане на енергоспестяващи мерки в съответствие с предвижданията на обследване за енергийна ефективност на сгради на територията на община Етрополе с три обособени позиции

ПРОЦЕДУРА НА ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ПРЕДМЕТ: Въвеждане на енергоспестяващи мерки в съответствие с предвижданията на обследване за енергийна ефективнос...

23 Май 2017   Преглед

Изпълнение на Инженеринг във връзка с реализацията на НПЕЕМЖС на територията на община Етрополе по две обособени позиции

ПРОЦЕДУРА НА ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕПРЕДМЕТ:  „Изпълнение на Инженеринг във връзка с реализацията на НПЕЕМЖС на територията на община Етрополе по две о...

15 Май 2017   Преглед

Оценка на съответствието на инвестиционните проекти и строителен надзор на 2 жилищни сгради в гр.Етрополе, финансирани по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради (НПЕЕМЖС)

ПРОЦЕДУРА НА ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ПРЕДМЕТ: „Оценка на съответствието на инвестиционните проекти и строителен надзор на 2 жилищни сгради в гр.Етропол...

26 Април 2017   Преглед

Изработване на общ устройствен план на Община Етрополе

ПРОЦЕДУРА НА ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕПРЕДМЕТ: „Изработване на общ устройствен план на Община Етрополе”   № НА ПРЕПИСКАТА В РЕГИСТЪРА НА АОП  00099-2017-...

13 Декември 2016   Преглед

Доставка на приготвена храна за абонатите на „Домашен социален патронаж“ в Община Етрополе

ПРОЦЕДУРА НА ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ПРЕДМЕТ: „Доставка на приготвена храна за абонатите на „Домашен социален патронаж“ в Община Етрополе“ № НА ПРЕПИСК...

29 Ноември 2016   Преглед

Снегопочистване, опесъчаване и мероприятия срещу заледяване на уличната мрежа в гр. Етрополе, селата на община Етрополе и общинската пътна мрежа за зимния период 2016-2017 година

ПРОЦЕДУРА НА ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ Предмет:   “Снегопочистване, опесъчаване и мероприятия срещу заледяване на уличната мрежа в гр. Етрополе, селата н...

27 Септември 2016   Преглед