Категории

Профил на купувача - Процедури по ЗОП

Оценка на съответствието на инвестиционните проекти и строителен надзор на 2 жилищни сгради в гр.Етрополе, финансирани по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради (НПЕЕМЖС)

ПРОЦЕДУРА НА ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ПРЕДМЕТ: „Оценка на съответствието на инвестиционните проекти и строителен надзор на 2 жилищни сгради в гр.Етропол...

26 Април 2017   Преглед

Изработване на общ устройствен план на Община Етрополе

ПРОЦЕДУРА НА ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕПРЕДМЕТ: „Изработване на общ устройствен план на Община Етрополе”   № НА ПРЕПИСКАТА В РЕГИСТЪРА НА АОП  00099-2017-...

13 Декември 2016   Преглед

Доставка на приготвена храна за абонатите на „Домашен социален патронаж“ в Община Етрополе

ПРОЦЕДУРА НА ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ПРЕДМЕТ: „Доставка на приготвена храна за абонатите на „Домашен социален патронаж“ в Община Етрополе“ № НА ПРЕПИСК...

29 Ноември 2016   Преглед

Снегопочистване, опесъчаване и мероприятия срещу заледяване на уличната мрежа в гр. Етрополе, селата на община Етрополе и общинската пътна мрежа за зимния период 2016-2017 година

ПРОЦЕДУРА НА ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ Предмет:   “Снегопочистване, опесъчаване и мероприятия срещу заледяване на уличната мрежа в гр. Етрополе, селата н...

27 Септември 2016   Преглед

Обществен превоз на пътници по автобусни линии от общинската и републиканската транспортни схеми, съгласно утвърдени маршрутни разписания

Обществен превоз на пътници по автобусни линии от общинската и републиканската транспортни схеми, съгласно утвърдени маршрутни разписания” Извършва...

14 Януари 2016   Преглед

18/21.10.2014г. Избор на изпълнител на СМР по проект „Реконструкция и рехабилитация на Централен градски площад "Девети Септември", гр. Етрополе - 1-ви етап

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕНА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ЗОП        Предмет: Избор на изпълнител на СМР по проект „Реконструкция и рехабилита...

21 Октомври 2014   Преглед