Категории

Профил на купувача - Пазарни проучвания

пазарни консултации

Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа на територията на Община Етрополе и улична мрежа в населените места на Община Етропол...

11 Септември 2019   Преглед

Пазарни консултации - доставка на работно облекло

Пазарни консултации - доставка на работно облекло

20 Август 2019   Преглед

Пазарни консултации - доставка на оборудване и обзавеждане

Пазарни консултации - доставка на оборудване и обзавеждане

20 Август 2019   Преглед

Пазарни консултации - доставка на материали и консумативи

Пазарни консултации - доставка на материали и консумативи

20 Август 2019   Преглед

Пазарни консултации - мерки за информация и комуникация

Пазарни консултации - мерки за информация и комуникация

20 Август 2019   Преглед

Пазарни консултации - ремонтни дейности

Пазарни консултации - ремонтни дейности

20 Август 2019   Преглед

ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ - КОРЕКЦИЯ НА РЕЧНИТЕ КОРИТА НА Р. ЯБЛАНИЦА И Р. МАЛЪК ИСКЪР

ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ - КОРЕКЦИЯ НА РЕЧНИТЕ КОРИТА НА Р. ЯБЛАНИЦА И Р. МАЛЪК ИСКЪР

30 Юли 2019   Преглед

ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ „ОСНОВНИ РЕМОНТИ /РЕХАБИЛИТАЦИЯ/ НА ОБЩИНСКИ УЛИЦИ”

ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ „ОСНОВНИ РЕМОНТИ  /РЕХАБИЛИТАЦИЯ/  НА ОБЩИНСКИ УЛИЦИ”: Подобект 1: „ Рехабилитация на ул.“Поповец“ от бул.“М.Искър“ до бул.“Рус...

10 Юни 2019   Преглед

Пазарна консултация - Проучване и проектиране на корекция на коритото на река “Ябланица”

Настоящата пазарна консултация се провежда във връзка с кандидатстване на община Етрополе пред Междуведомствена комисия за възстановяване и подпома...

27 Май 2019   Преглед

Пазарни консултации - спортна площадка

  Настоящата пазарна консултация се провежда във връзка с кандидатстване на Община Етрополе с проект „ Реконструкция на спортна площадка в кв. 177 ...

26 Юни 2018   Преглед