Категории

Профил на купувача

"Доставка на хранителни продукти за нуждите на ЦДЯ "Патиланци", гр. Етрополе"

ПРОЦЕДУРА ПО СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ПРЕДМЕТ: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ЦДЯ „Патиланци”, гр. Етрополе“ по обособени позиции...

10 Март 2017   Преглед

Изработване на общ устройствен план на Община Етрополе

ПРОЦЕДУРА НА ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕПРЕДМЕТ: „Изработване на общ устройствен план на Община Етрополе”   № НА ПРЕПИСКАТА В РЕГИСТЪРА НА АОП  00099-2017-...

13 Декември 2016   Преглед

Доставка на приготвена храна за абонатите на „Домашен социален патронаж“ в Община Етрополе

ПРОЦЕДУРА НА ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ПРЕДМЕТ: „Доставка на приготвена храна за абонатите на „Домашен социален патронаж“ в Община Етрополе“ № НА ПРЕПИСК...

29 Ноември 2016   Преглед

Избор на изпълнител на строително–монтажни работи на обекти

ОБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП Предмет: Предмет на поръчката: „Избор на изпълнител на строително–монтажни работи н...

07 Ноември 2016   Преглед

Снегопочистване, опесъчаване и мероприятия срещу заледяване на уличната мрежа в гр. Етрополе, селата на община Етрополе и общинската пътна мрежа за зимния период 2016-2017 година

ПРОЦЕДУРА НА ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ Предмет:   “Снегопочистване, опесъчаване и мероприятия срещу заледяване на уличната мрежа в гр. Етрополе, селата н...

27 Септември 2016   Преглед

Пазарна консултация 3

Настоящата пазарна консултация се провежда във връзка с кандидатстване на Община Етрополе за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ съгласно ...

19 Септември 2016   Преглед

Пазарна консултация 2

Настоящата пазарна консултация се провежда във връзка с кандидатстване на Община Етрополе за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ съгласно ...

19 Септември 2016   Преглед

Пазарна консултация 1

Настоящата пазарна консултация се провежда във връзка с кандидатстване на Община Етрополе за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ съгласно ...

19 Септември 2016   Преглед

Избор на изпълнител за предоставяне на консултантски услуги във връзка с подмярка 7.2 към Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., свързани с подготовка на заявление за подпомагане на проект

ОБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП Предмет: Избор на изпълнител за предоставяне на консултантски услуги във връзка с п...

30 Август 2016   Преглед

Изпълнение на детайлно обследване за енергийна ефективност и издаване на енергиен сертификат

ОБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП Обява с предмет: „Изпълнение на детайлно обследване за енергийна ефективност и изда...

29 Юли 2016   Преглед