Категории

Профил на купувача

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ЧЛ. 186, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 20, АЛ. 3, Т.1 ОТ ЗОП, ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА С ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА

ПРЕДМЕТ: „Изкърпване на пътища и улици на територията на Община Етрополе”1.    Изкърпване на бул.“Партизански“, гр. Етрополе.2.    Изкърпване на ул...

26 Февруари 2019   Преглед

РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЦЕНТРАЛЕН ГРАДСКИ ПЛОЩАД „ДЕВЕТИ СЕПТЕМВРИ“, ГР. ЕТРОПОЛЕ - II-РИ ЕТАП

ПРЕДМЕТ: „Реконструкция и рехабилитация на Централен градски площад „Девети септември“, гр. Етрополе – II-ри етап“   № НА ПРЕПИСКАТА В РЕГИСТЪ...

14 Февруари 2019   Преглед

Доставка на приготвена храна за абонатите на „Домашен социален патронаж“ в Община Етрополе

ПРЕДМЕТ: „Доставка на приготвена храна за абонатите на „Домашен социален патронаж“ в Община Етрополе“. № НА ПРЕПИСКАТА В РЕГИСТЪРА НА АОП  00099-20...

30 Октомври 2018   Преглед

Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа на територията на Община Етрополе и улична мрежа в населените места на Община Етрополе, за зимния период 2018-2019 година” с две обособени позиции

ПРЕДМЕТ:  “Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа на територията на Община Етрополе и улична мрежа в населените места на Общи...

17 Октомври 2018   Преглед

Рехабилитация на ул. „Александър Атанасов“, гр. Етрополе

ПРЕДМЕТ: „Рехабилитация на ул. „Александър Атанасов“, гр. Етрополе“№ НА ПРЕПИСКАТА В РЕГИСТЪРА НА АОП    КРАЕН СРОКза подаване на оферти     ДО 17:...

08 Октомври 2018   Преглед

Изготвяне на работен проект за обект: „Изграждане на нови горски пътища

ПРЕДМЕТ: „Изготвяне на работен проект за обект: „Изграждане на нови горски пътища за противопожарни нужди в землището на с. Брусен, община Етрополе...

10 Септември 2018   Преглед

Ремонт и асфалтиране на части от улици в гр. Етрополе

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ЧЛ. 186, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 20, АЛ. 3, Т.1 ОТ ЗОП, ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА С ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА:ПРЕДМЕТ: „Рем...

30 Юли 2018   Преглед

Пазарни консултации - спортна площадка

  Настоящата пазарна консултация се провежда във връзка с кандидатстване на Община Етрополе с проект „ Реконструкция на спортна площадка в кв. 177 ...

26 Юни 2018   Преглед

Пазарни консултации - Централен градски площад

Настоящата пазарна консултация се провежда във връзка с кандидатстване на Община Етрополе с проект „Реконструкция и рехабилитация на Централен град...

21 Май 2018   Преглед

„Избор на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги за нуждите на община Етрополе, свързани с изготвяне на заявления за подпомагане, последващото управление и отчитане на проекти за инвестиционни намерения

  ПРЕДМЕТ: „Избор на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги за нуждите на община Етрополе, свързани с изготвяне на  заявления за подпо...

25 Април 2018   Преглед