Категории

Профил на купувача

„Избор на изпълнител за специализирани услуги по изготвяне на тематично, експертно-методологическо

„Избор на изпълнител за специализирани услуги по изготвяне на тематично, експертно-методологическо, текстово, видео и интерактивно съдържание за ну...

13 Ноември 2020   Преглед

Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа на територията на Община Етрополе и улична мрежа в населените места на Община Етрополе, за зимния период 2020-2021 година” с две обособени позиции:

ПРЕДМЕТ: “Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа на територията на Община Етрополе и улична мрежа в населените места на Общин...

12 Юни 2020   Преглед

Ремонт и асфалтиране на части от улици в гр. Етрополе

  ПРЕДМЕТ: „Ремонт и асфалтиране на части от улици в гр. Етрополе: ул. „Софроний“ (в участъка от бул. „Партизански“ до ул. „Здравец“), ул. „Марийка...

29 Май 2020   Преглед

ИЗГРАЖДАНЕ НА ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ В ДГ „СЛЪНЧИЦЕ“, ГР. ЕТРОПОЛЕ, ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ“ ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ

ПРЕДМЕТ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ В ДГ „СЛЪНЧИЦЕ“, ГР. ЕТРОПОЛЕ, ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ“ ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ“   № НА ПРЕПИСКАТА В РЕГИС...

23 Март 2020   Преглед

ДОСТАВКА НА НОВ АВТОМОБИЛ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ, ПРИ УСЛОВИЯТА НА ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ

  ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ЧЛ. 186, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 20, АЛ. 3, Т.2 ОТ ЗОП, ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА С ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА:   ПРЕДМЕТ...

12 Март 2020   Преглед

СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТИЗВОЗВАНЕ НА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ И ПОЧИСТВАНЕ НА МЕСТАТА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ЧЛ. 73, АЛ. 1  ОТ ЗОП, ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА:    ПРЕДМЕТ: "СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТ...

11 Март 2020   Преглед

Доставка на горива и смазочни материали, чрез карти за безналично плащане за нуждите на Община Етрополе

Доставка на горива и смазочни материали, чрез карти за безналично плащане за нуждите на Община Етрополе

24 Февруари 2020   Преглед

ДОСТАВКА НА НОВ АВТОМОБИЛ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ, ПРИ УСЛОВИЯТА НА ФИНАНСОВ ЛИЗИН

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ЧЛ. 186, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 20, АЛ. 3, Т.2 ОТ ЗОП, ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА С ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА:ПРЕДМЕТ: „ДОС...

18 Февруари 2020   Преглед

Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа на територията на Община Етрополе и улична мрежа в населените места на Община Етрополе, за зимния период 2019-2020 година

  ПРЕДМЕТ: “Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа на територията на Община Етрополе и улична мрежа в населените места на Об...

25 Септември 2019   Преглед

пазарни консултации

Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа на територията на Община Етрополе и улична мрежа в населените места на Община Етропол...

11 Септември 2019   Преглед