Категории

Изработване на общ устройствен план на Община Етрополе

24 Август 2017 | 16:12

ПРОЦЕДУРА НА ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

ПРЕДМЕТ: „Изработване на общ устройствен план на Община Етрополе”

 

№ НА ПРЕПИСКАТА В РЕГИСТЪРА НА АОП  00099-2017-0009
КРАЕН СРОК за подаване на оферти ДО 17:00 ЧАСА НА 04.01.2017 Г.
ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ 10:00 ЧАСА НА 05.01.2017 Г.

Офертите се подавал лично или по пощата с обратна разписка, респективно на куриер, на адреса: град Етрополе, пк 2180, пл. „Девети септември“ № 1

Лице за приемане на оферти: Маргарита Чипева

Отговорни лица за подаване на информация: инж. Стефан Борисов / тел: 0720 68204

Декларации
Разяснение 23 Декември 2016 | 08:52ч. Свали
Обявление
Обявление 13 Декември 2016 | 08:02ч. Свали
Решение
Решение за участие 13 Декември 2016 | 08:04ч. Свали
РЕШЕНИЕ 22 Декември 2017 | 13:00ч. Свали
Договори
Договор ОбП- 07/27.03.2018 20 Април 2018 | 10:00ч. Свали
Файлове за преглед
Съобщение отваряне цени 29 Ноември 2017 | 16:20ч. Свали