Категории

Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа на територията на Община Етрополе и улична мрежа в населените места на Община Етрополе, за зимния период 2020-2021 година” с две обособени позиции:

12 Юни 2020 | 14:14

ПРЕДМЕТ: “Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа на територията на Община Етрополе и улична мрежа в населените места на Община Етрополе, за зимния период 2020-2021 година” с две обособени позиции:
    Обособена позиция № 1 – „ Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа на територията на Община Етрополе и част от път II-37 Джурово-Етрополе-Златица.”
    Обособена позиция № 2 – „Зимно поддържане и снегопочистване на уличната мрежа в населените места на Община Етрополе.”

 

№ НА ПРЕПИСКАТА В РЕГИСТЪРА НА АОП

 


00099-2020-0003

 

КРАЕН СРОК

за подаване на оферти

 

 

до 17:00 ЧАСА на 03.07.2020 г.

 

ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ

10:00 ЧАСА на 06.07.2020 г.

 

 

Офертите се подавал лично или по пощата  с обратна разписка, респективно на куриер, на адреса: град Етрополе, пк 2180, пл. „Девети септември“ № 1

Лице за приемане на оферти: Таня Петкова
Отговорни лица за подаване на информация: Бистра Павлова / тел: 0720 68229

 

 

 

 

 

 

Документация
Документация за участие 12 Юни 2020 | 14:16ч. Свали
Обявление
ОБЯВЛЕНИЕ 12 Юни 2020 | 14:16ч. Свали
Решение
РЕШЕНИЕ 12 Юни 2020 | 14:15ч. Свали
РЕШЕНИЕ 15 Септември 2020 | 14:29ч. Свали
Протоколи
Протокол 1 15 Септември 2020 | 14:28ч. Свали
Протокол 2 15 Септември 2020 | 14:29ч. Свали
Файлове за преглед
ЕДОП 12 Юни 2020 | 14:18ч. Свали
Съобщение за отваряне на цени 04 Август 2020 | 14:14ч. Свали
Доклад 15 Септември 2020 | 14:30ч. Свали