Категории

Ремонт и асфалтиране на части от улици в гр. Етрополе

29 Май 2020 | 11:35

 

ПРЕДМЕТ: „Ремонт и асфалтиране на части от улици в гр. Етрополе: ул. „Софроний“ (в участъка от бул. „Партизански“ до ул. „Здравец“), ул. „Марийка Гаврилова“ (в участъка от ул. „Китката“ до ул. „Прогон“-долно ниво)“ и ул. „Христо Ботев“ (в участъка от бул. Руски“ до ул. „Георги Антонов“ - доставка и полагане на тротоарни плочки)

 

 

№ НА ПРЕПИСКАТА В РЕГИСТЪРА НА АОП

 9099059

 

Срок за подаване на оферти

 

 

до 17:00 часа на 08.06.2020 г.

 

Отваряне на оферти

10:00 часа на 09.06.2020 г.

 

 Офертите се подавал лично или по пощата  с обратна разписка, респективно на куриер, на адреса: град Етрополе, пк 2180, пл. „Девети септември“ № 1

 Лице за приемане на оферти: Таня Петкова

 Отговорни лица за подаване на информация: Бистра Павлова / тел: 0720 68229

 

 

Документация
Документация 29 Май 2020 | 11:36ч. Свали
Обява
О Б Я В А 29 Май 2020 | 11:35ч. Свали
Договори
Договор 22 Юли 2020 | 19:42ч. Свали
Протоколи
Протокол 10 Юли 2020 | 15:58ч. Свали